shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0741.484.826
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.298.914.351
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:13 januari 2020
Naam van de vestigingseenheid: AZK AMENAGEMENT
Naam in het Frans, sinds 13 januari 2020
Adres van de vestigingseenheid:
Rue Paireuses(AMA)   1 Stratenplan
4540   Amay
Sinds 13 januari 2020
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 25.110 - Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 9 april 2021
Hoofdactiviteit: 37.000 - Afvalwaterafvoer
Sinds 13 januari 2020
Hoofdactiviteit: 42.110 - Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 13 januari 2020
Hoofdactiviteit: 42.120 - Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
Sinds 13 januari 2020
Hoofdactiviteit: 42.130 - Bouw van bruggen en tunnels
Sinds 13 januari 2020
Hoofdactiviteit: 42.211 - Bouw van water- en gasdistributienetten
Sinds 13 januari 2020
Hoofdactiviteit: 42.212 - Bouw van rioleringen
Sinds 13 januari 2020
Hoofdactiviteit: 42.219 - Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 13 januari 2020
Hoofdactiviteit: 42.220 - Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 13 januari 2020
Hoofdactiviteit: 42.911 - Baggerwerken
Sinds 13 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 13 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 13 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 13 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 13 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.99911 - Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
Sinds 13 januari 2020
Hoofdactiviteit: 43.99931 - Installatie van particuliere zwembaden
Sinds 13 januari 2020
Hoofdactiviteit: 70.220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 13 januari 2020
Hoofdactiviteit: 71.113 - Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
Sinds 13 januari 2020
Hoofdactiviteit: 77.291 - Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
Sinds 13 januari 2020
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 13 januari 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 13 januari 2020
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.