shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0743.718.893
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.299.130.523
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:18 februari 2020
Naam van de vestigingseenheid: Entreprise Schortgen Thomas
Naam in het Frans, sinds 18 februari 2020
Adres van de vestigingseenheid:
Rue de Mazy   40  bus 21
5030   Gembloux
Sinds 18 februari 2020
Telefoonnummer:
+32493374016 Sinds 18 februari 2020
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
tomschortgen@hotmail.comSinds 18 februari 2020
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 41.203 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 18 februari 2020
Hoofdactiviteit: 42.212 - Bouw van rioleringen
Sinds 18 februari 2020
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 18 februari 2020
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 18 februari 2020
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 18 februari 2020
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 18 februari 2020
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 18 februari 2020
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 18 februari 2020
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 18 februari 2020
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 18 februari 2020
Hoofdactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
Sinds 18 februari 2020
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 18 februari 2020
Hoofdactiviteit: 43.331 - Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 18 februari 2020
Hoofdactiviteit: 43.33101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouww. van : vloer-of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enz.
Sinds 18 februari 2020
Hoofdactiviteit: 43.332 - Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Sinds 18 februari 2020
Hoofdactiviteit: 43.390 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 18 februari 2020
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 18 februari 2020
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 18 februari 2020
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 18 februari 2020
Hoofdactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 18 februari 2020
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 18 februari 2020
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 18 februari 2020
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 18 februari 2020
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 18 februari 2020
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 18 februari 2020
Hoofdactiviteit: 43.99921 - Uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water
Sinds 18 februari 2020
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 18 februari 2020
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.