shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0744.493.509
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.309.995.909
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:26 februari 2020
Naam van de vestigingseenheid: Vips Primer
Naam in het Frans, sinds 26 februari 2020
Adres van de vestigingseenheid:
Paradijsvogelslaan   11 Stratenplan bus 13
1160   Oudergem
Sinds 26 februari 2020
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 26 februari 2020
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 26 februari 2020
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 26 februari 2020
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 26 februari 2020
Hoofdactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
Sinds 26 februari 2020
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 26 februari 2020
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 26 februari 2020
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 26 februari 2020
Hoofdactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 26 februari 2020
Hoofdactiviteit: 81.22001 - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Sinds 26 februari 2020
Hoofdactiviteit: 81.22002 - Lappen van ramen
Sinds 26 februari 2020
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.