shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0745.463.014
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.301.380.527
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:19 maart 2020
Naam van de vestigingseenheid: AD PERFECT
Naam in het Frans, sinds 19 maart 2020
Adres van de vestigingseenheid:
Driepikkel   2 Stratenplan
1731   Asse
Sinds 19 maart 2020
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 41.20102 - Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 41.20112 - Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 41.20121 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 43.110 - Slopen
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 43.12002 - Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 43.211 - Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 43.212 - Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 43.21201 - Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 43.221 - Loodgieterswerk
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 43.22101 - Install. in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire app., gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssyst., waterleidingen, brandblusinstall., enz.
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 43.222 - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 43.22201 - Install. in gebouwen e.a. bouww. van : verwa.syst. op elektric., gas of stookolieapp., verwa.sketels, app. en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enz.
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 43.22202 - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 43.22211 - Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 43.299 - Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 43.29902 - Installatie van lichtreclames en uithangborden
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 43.310 - Stukadoorswerk
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 43.320 - Schrijnwerk
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 43.342 - Schilderen van civieltechnische werken
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 43.390 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 43.910 - Dakwerkzaamheden
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 43.91002 - Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 43.991 - Waterdichtingswerken van muren
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 43.99101 - Waterdicht maken van daken en dakterrassen
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 43.995 - Restaureren van bouwwerken
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 43.99902 - Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
Sinds 19 maart 2020
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 19 maart 2020
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.