shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0747.341.250
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.072.743.213
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:21 augustus 1995
Naam van de vestigingseenheid: Niels Renovatie
Naam in het Nederlands, sinds 30 maart 2017
Adres van de vestigingseenheid:
Streeklaan   44 Stratenplan
3060   Bertem
Sinds 21 juli 2019
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 01.11002 - Teelt van oliehoudende zaden en van peulvruchten : aardnoten, sojabonen, koolzaad, enz.
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 01.13011 - Aardappelteelt
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 16.230 - Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 22.23001 - Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloeziën, plinten, staaflijsten, enz., uit kunststof
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 25.110 - Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 25.11001 - Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 25.72001 - Vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen, enz.
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 25.72002 - Vervaardiging van scharnieren, hengsels en hengselduimen
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 31.010 - Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 31.01001 - Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van metaal
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 31.01002 - Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, enz., overwegend van metaal
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 31.01011 - Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van andere materialen dan metaal
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 31.01012 - Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, enz. overwegend van andere materialen dan metaal.
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 31.01021 - Vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 31.091 - Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 31.09101 - Vervaardiging van zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen : stoelen, fauteuils, zitbanken, canapés, taboeretten, enz.
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 31.09111 - Vervaardiging en afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enz.) van slaapkamer-, eetkamer- en zitkamermeubels
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 31.09121 - Vervaardiging van badkamermeubels
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 31.092 - Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 31.09901 - Vervaardiging van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, enz.
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 33.110 - Reparatie van producten van metaal
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 33.11001 - Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 33.12011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 33.140 - Reparatie van elektrische apparatuur
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 33.200 - Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 39.000 - Sanering en ander afvalbeheer
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 41.20102 - Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 42.220 - Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 42.22001 - Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 42.99001 - Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 43.211 - Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 43.21101 - Installatie van elektrische bedrading en toebehoren
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 43.222 - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 43.22201 - Install. in gebouwen e.a. bouww. van : verwa.syst. op elektric., gas of stookolieapp., verwa.sketels, app. en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enz.
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 43.22202 - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 43.299 - Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 43.29902 - Installatie van lichtreclames en uithangborden
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 43.333 - Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 43.33301 - Plaatsen van behang
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 43.341 - Schilderen van gebouwen
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 43.34101 - Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 43.342 - Schilderen van civieltechnische werken
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 43.34201 - Schilderen van metalen constructies
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 43.995 - Restaureren van bouwwerken
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 43.999 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 43.99911 - Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 43.99931 - Installatie van particuliere zwembaden
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 71.11104 - Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 71.11301 - Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedebouwkundige planning en landschapsarchitectuur
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 74.104 - Activiteiten van interieurdecorateurs
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 81.290 - Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 95.220 - Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 95.22001 - Reparatie van elektrische huishoudapparaten
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 95.240 - Reparatie van meubelen en stoffering
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 95.24001 - Renovatie en restauratie van meubels
Sinds 30 maart 2017
Hoofdactiviteit: 95.290 - Reparatie van andere consumentenartikelen
Sinds 30 maart 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 3 augustus 2018
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.