shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0753.487.981
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.306.199.843
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:15 augustus 2020
Naam van de vestigingseenheid: Oprea Dan-Ovidiu
Naam in het Frans, sinds 15 augustus 2020
Adres van de vestigingseenheid:
Pierre Devislaan   12 Stratenplan bus 2
1160   Oudergem
Sinds 15 augustus 2020
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 25.11001 - Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 25.11003 - Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 33.12011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 39.000 - Sanering en ander afvalbeheer
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 41.10102 - Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 41.10211 - Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 41.10212 - Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 42.110 - Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 42.11002 - Bouw van start- en landingsbanen
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 42.11003 - Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 42.130 - Bouw van bruggen en tunnels
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 42.13001 - Bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enz.
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 42.13002 - Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 42.22002 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 43.34202 - Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 49.320 - Exploitatie van taxi's
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 49.32001 - Exploitatie van taxi's
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 49.32002 - Verhuur van personenauto's met chauffeur
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 49.390 - Overig personenvervoer te land, n.e.g.
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 49.41003 - Vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 52.210 - Diensten in verband met vervoer te land
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 52.29033 - Activiteiten van commissionair-expediteurs, enz.
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 53.200 - Overige posterijen en koeriers
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 68.312 - Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 68.31201 - Schatten en evalueren van onroerend goed
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 71.11103 - Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 71.11301 - Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedebouwkundige planning en landschapsarchitectuur
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 71.11302 - Ontwerpen van tuinen en parken, enz.
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 74.10502 - Ontwerpen van showrooms, enz.
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 74.909 - Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 81.100 - Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 81.22001 - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 81.22002 - Lappen van ramen
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 81.22003 - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 81.290 - Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 81.29001 - Desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz.
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 81.29002 - Reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, enz., inclusief olietankers
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 15 augustus 2020
Hoofdactiviteit: 82.300 - Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 15 augustus 2020
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.