shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0753.900.232
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.306.649.112
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:14 september 2020
Naam van de vestigingseenheid: Canini Thomas
Naam in het Nederlands, sinds 14 september 2020
Adres van de vestigingseenheid:
Lijsterbesstraat   6
3600   Genk
Sinds 14 september 2020
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 14 september 2020
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 14 september 2020
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 14 september 2020
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 14 september 2020
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 14 september 2020
Hoofdactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
Sinds 14 september 2020
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 14 september 2020
Hoofdactiviteit: 43.910 - Dakwerkzaamheden
Sinds 14 september 2020
Hoofdactiviteit: 43.91001 - Bouw van daken
Sinds 14 september 2020
Hoofdactiviteit: 43.91002 - Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
Sinds 14 september 2020
Hoofdactiviteit: 43.91003 - Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
Sinds 14 september 2020
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 14 september 2020
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 14 september 2020
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 14 september 2020
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 14 september 2020
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 14 september 2020
Hoofdactiviteit: 81.22003 - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Sinds 14 september 2020
Hoofdactiviteit: 81.290 - Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 14 september 2020
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.