shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0755.476.481
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.307.753.031
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:30 september 2020
Naam van de vestigingseenheid: ALGEMENE BOUWWERKEN JEROEN WENES
Naam in het Nederlands, sinds 30 september 2020
Adres van de vestigingseenheid:
Pieter Pruimstraat   13 Stratenplan
8870   Izegem
Sinds 30 september 2020
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 30 september 2020
Hoofdactiviteit: 42.212 - Bouw van rioleringen
Sinds 30 september 2020
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 30 september 2020
Hoofdactiviteit: 42.21911 - Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
Sinds 30 september 2020
Hoofdactiviteit: 43.110 - Slopen
Sinds 30 september 2020
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 30 september 2020
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 30 september 2020
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 30 september 2020
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 30 september 2020
Hoofdactiviteit: 43.299 - Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 30 september 2020
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 30 september 2020
Hoofdactiviteit: 43.310 - Stukadoorswerk
Sinds 30 september 2020
Hoofdactiviteit: 43.331 - Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 30 september 2020
Hoofdactiviteit: 43.33101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouww. van : vloer-of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enz.
Sinds 30 september 2020
Hoofdactiviteit: 43.390 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 30 september 2020
Hoofdactiviteit: 43.910 - Dakwerkzaamheden
Sinds 30 september 2020
Hoofdactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 30 september 2020
Hoofdactiviteit: 43.996 - Chapewerken
Sinds 30 september 2020
Hoofdactiviteit: 43.999 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 30 september 2020
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 30 september 2020
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 30 september 2020
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 30 september 2020
Hoofdactiviteit: 43.99911 - Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
Sinds 30 september 2020
Hoofdactiviteit: 46.130 - Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 30 september 2020
Hoofdactiviteit: 68.100 - Handel in eigen onroerend goed
Sinds 30 september 2020
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 30 september 2020
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.