shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0756.941.577
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.308.683.538
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:21 oktober 2020
Naam van de vestigingseenheid: Van Nu en Straks
Naam in het Nederlands, sinds 21 oktober 2020
Adres van de vestigingseenheid:
Haantjeslei   78 Stratenplan bus 7
2018   Antwerpen
Sinds 21 oktober 2020
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 10.712 - Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 21 oktober 2020
Hoofdactiviteit: 18.13001 - Zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier
Sinds 21 oktober 2020
Hoofdactiviteit: 18.200 - Reproductie van opgenomen media
Sinds 21 oktober 2020
Hoofdactiviteit: 47.241 - Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
Sinds 21 oktober 2020
Hoofdactiviteit: 56.210 - Catering
Sinds 21 oktober 2020
Hoofdactiviteit: 62.010 - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 21 oktober 2020
Hoofdactiviteit: 62.020 - Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 21 oktober 2020
Hoofdactiviteit: 62.02001 - Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
Sinds 21 oktober 2020
Hoofdactiviteit: 62.02002 - Activiteiten van systeemintegrators
Sinds 21 oktober 2020
Hoofdactiviteit: 62.030 - Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 21 oktober 2020
Hoofdactiviteit: 62.090 - Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 21 oktober 2020
Hoofdactiviteit: 63.110 - Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 21 oktober 2020
Hoofdactiviteit: 63.120 - Webportalen
Sinds 21 oktober 2020
Hoofdactiviteit: 70.210 - Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 21 oktober 2020
Hoofdactiviteit: 70.220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 21 oktober 2020
Hoofdactiviteit: 74.201 - Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Sinds 21 oktober 2020
Hoofdactiviteit: 74.20101 - Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode-en reklamefotografie; fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz.
Sinds 21 oktober 2020
Hoofdactiviteit: 74.20102 - Maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke
Sinds 21 oktober 2020
Hoofdactiviteit: 74.209 - Overige fotografische activiteiten
Sinds 21 oktober 2020
Hoofdactiviteit: 74.20901 - Verwerking van films : ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de cliënt gemaakte negatieven of films; inramen van dia's; kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto's
Sinds 21 oktober 2020
Hoofdactiviteit: 78.100 - Arbeidsbemiddeling
Sinds 21 oktober 2020
Hoofdactiviteit: 78.10001 - Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel t.b.v. latere werkgever of werkzoeker : formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken van referenties
Sinds 21 oktober 2020
Hoofdactiviteit: 78.10003 - Plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten gevolge van een reorganisatie (outplacement)
Sinds 21 oktober 2020
Hoofdactiviteit: 78.300 - Andere vormen van arbeidsbemiddeling
Sinds 21 oktober 2020
Hoofdactiviteit: 82.110 - Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 21 oktober 2020
Hoofdactiviteit: 82.190 - Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 21 oktober 2020
Hoofdactiviteit: 82.300 - Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 21 oktober 2020
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 21 oktober 2020
Hoofdactiviteit: 85.510 - Sport- en recreatieonderwijs
Sinds 21 oktober 2020
Hoofdactiviteit: 85.599 - Overige vormen van onderwijs
Sinds 21 oktober 2020
Hoofdactiviteit: 90.031 - Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
Sinds 21 oktober 2020
Hoofdactiviteit: 90.032 - Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
Sinds 21 oktober 2020
Hoofdactiviteit: 96.099 - Overige persoonlijke diensten
Sinds 21 oktober 2020
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.