shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0763.547.871
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.313.624.303
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:12 februari 2021
Naam van de vestigingseenheid: Level X
Naam in het Frans, sinds 12 februari 2021
Adres van de vestigingseenheid:
Rue des Noisetiers   3 Stratenplan
4053   Chaudfontaine
Sinds 12 februari 2021
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 33.20001 - Ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële processen
Sinds 12 februari 2021
Hoofdactiviteit: 63.990 - Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
Sinds 12 februari 2021
Hoofdactiviteit: 70.21002 - Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers
Sinds 12 februari 2021
Hoofdactiviteit: 70.220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 12 februari 2021
Hoofdactiviteit: 70.22001 - Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Sinds 12 februari 2021
Hoofdactiviteit: 70.22002 - Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.
Sinds 12 februari 2021
Hoofdactiviteit: 73.20001 - Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten
Sinds 12 februari 2021
Hoofdactiviteit: 85.592 - Beroepsopleiding
Sinds 12 februari 2021
Hoofdactiviteit: 85.599 - Overige vormen van onderwijs
Sinds 12 februari 2021
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.