shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0764.392.563
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.314.675.861
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:26 februari 2021
Naam van de vestigingseenheid: DJARDINI
Naam in het Frans, sinds 26 februari 2021
Adres van de vestigingseenheid:
Rue de la Burdinale(BUR)   26 Stratenplan
4210   Burdinne
Sinds 26 februari 2021
Telefoonnummer:
081878545 Sinds 26 februari 2021
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
denis.higny@hdconsulting.euSinds 26 februari 2021
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 01.191 - Teelt van bloemen
Sinds 26 februari 2021
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 26 februari 2021
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 26 februari 2021
Hoofdactiviteit: 43.13002 - Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Sinds 26 februari 2021
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 26 februari 2021
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 26 februari 2021
Hoofdactiviteit: 43.999 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 26 februari 2021
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 26 februari 2021
Hoofdactiviteit: 43.99931 - Installatie van particuliere zwembaden
Sinds 26 februari 2021
Hoofdactiviteit: 47.761 - Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels
Sinds 26 februari 2021
Hoofdactiviteit: 71.111 - Bouwarchitecten
Sinds 26 februari 2021
Hoofdactiviteit: 71.11302 - Ontwerpen van tuinen en parken, enz.
Sinds 26 februari 2021
Hoofdactiviteit: 81.100 - Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 26 februari 2021
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 26 februari 2021
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 26 februari 2021
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 26 februari 2021
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.