shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0765.916.354
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.315.918.154
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:31 maart 2021
Naam van de vestigingseenheid: LOISEAU INFRA
Naam in het Frans, sinds 31 maart 2021
Adres van de vestigingseenheid:
Rue du Pont(Herm)   9D Stratenplan
4480   Engis
Sinds 31 maart 2021
Telefoonnummer:
0499 17 41 44 Sinds 31 maart 2021
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 01.30902 - Teelt van zoden om te verplanten
Sinds 31 maart 2021
Hoofdactiviteit: 01.61006 - Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel
Sinds 31 maart 2021
Hoofdactiviteit: 01.62011 - Activiteit van hoefsmeden
Sinds 31 maart 2021
Hoofdactiviteit: 02.200 - Exploitatie van bossen
Sinds 31 maart 2021
Hoofdactiviteit: 02.20001 - Exploitatie van bossen : houthakken en de productie van onbewerkt hout als mijnhout, gekloofde staken, palen en brandhout
Sinds 31 maart 2021
Hoofdactiviteit: 33.12011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Sinds 31 maart 2021
Hoofdactiviteit: 38.211 - Voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering
Sinds 31 maart 2021
Hoofdactiviteit: 38.219 - Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval
Sinds 31 maart 2021
Hoofdactiviteit: 38.32903 - Sorteren, schoonmaken en verbrijzelen van overig afval voor de productie van secundaire grondstoffen
Sinds 31 maart 2021
Hoofdactiviteit: 42.110 - Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 31 maart 2021
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 31 maart 2021
Hoofdactiviteit: 42.211 - Bouw van water- en gasdistributienetten
Sinds 31 maart 2021
Hoofdactiviteit: 42.212 - Bouw van rioleringen
Sinds 31 maart 2021
Hoofdactiviteit: 42.219 - Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 31 maart 2021
Hoofdactiviteit: 42.21911 - Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
Sinds 31 maart 2021
Hoofdactiviteit: 42.21912 - Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz.
Sinds 31 maart 2021
Hoofdactiviteit: 42.220 - Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 31 maart 2021
Hoofdactiviteit: 42.22001 - Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
Sinds 31 maart 2021
Hoofdactiviteit: 42.22002 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Sinds 31 maart 2021
Hoofdactiviteit: 42.911 - Baggerwerken
Sinds 31 maart 2021
Hoofdactiviteit: 42.91102 - Ruimen van waterlopen, sloten, enz.
Sinds 31 maart 2021
Hoofdactiviteit: 42.990 - Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 31 maart 2021
Hoofdactiviteit: 42.99001 - Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
Sinds 31 maart 2021
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 31 maart 2021
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 31 maart 2021
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 31 maart 2021
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 31 maart 2021
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 31 maart 2021
Hoofdactiviteit: 43.13001 - Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
Sinds 31 maart 2021
Hoofdactiviteit: 46.610 - Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
Sinds 31 maart 2021
Hoofdactiviteit: 46.752 - Groothandel in kunstmeststoffen en andere agrochemische producten
Sinds 31 maart 2021
Hoofdactiviteit: 46.75201 - Groothandel in kunstmeststoffen en chemische producten voor de landbouw
Sinds 31 maart 2021
Hoofdactiviteit: 47.76102 - Kleinhandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, enz.
Sinds 31 maart 2021
Hoofdactiviteit: 49.41001 - Goederenvervoer langs de weg : vervoer van boomstammen, vee, auto's, afval, vervoer met koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens
Sinds 31 maart 2021
Hoofdactiviteit: 77.31001 - Verhuur van landbouwtractoren en motoculteurs
Sinds 31 maart 2021
Hoofdactiviteit: 77.31002 - Verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw,zonder bedieningspersoneel (= verhuur van de producten die worden vervaardigd in groep 29.3)
Sinds 31 maart 2021
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 31 maart 2021
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 31 maart 2021
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.