shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0775.660.597
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.324.255.897
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:1 december 2021
Naam van de vestigingseenheid: Concept bricole
Naam in het Frans, sinds 1 december 2021
Adres van de vestigingseenheid:
Rue Theys   45 Stratenplan
6041   Charleroi
Sinds 1 december 2021
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
bertinkongolo16@gmail.comSinds 1 december 2021
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 december 2021
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 1 december 2021
Hoofdactiviteit: 43.12002 - Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
Sinds 1 december 2021
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 1 december 2021
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 1 december 2021
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 1 december 2021
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 1 december 2021
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 1 december 2021
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 1 december 2021
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 1 december 2021
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.