shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0777.422.732
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.325.316.365
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:17 november 2021
Naam van de vestigingseenheid: Event & Hospitality Consult
Naam in het Nederlands, sinds 17 november 2021
Adres van de vestigingseenheid:
Stationsstraat(Kor)   15  bus 51
8500   Kortrijk
Sinds 17 november 2021
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 01.309 - Overige plantenvermeerdering
Sinds 17 november 2021
Hoofdactiviteit: 42.110 - Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 17 november 2021
Hoofdactiviteit: 42.911 - Baggerwerken
Sinds 17 november 2021
Hoofdactiviteit: 42.91101 - Uitvoeren van baggerwerken
Sinds 17 november 2021
Hoofdactiviteit: 42.91102 - Ruimen van waterlopen, sloten, enz.
Sinds 17 november 2021
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 17 november 2021
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 17 november 2021
Hoofdactiviteit: 43.12002 - Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
Sinds 17 november 2021
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 17 november 2021
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 17 november 2021
Hoofdactiviteit: 43.331 - Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 17 november 2021
Hoofdactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 17 november 2021
Hoofdactiviteit: 43.999 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 17 november 2021
Hoofdactiviteit: 46.220 - Groothandel in bloemen en planten
Sinds 17 november 2021
Hoofdactiviteit: 47.761 - Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels
Sinds 17 november 2021
Hoofdactiviteit: 47.76101 - Kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten
Sinds 17 november 2021
Hoofdactiviteit: 47.76102 - Kleinhandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, enz.
Sinds 17 november 2021
Hoofdactiviteit: 47.76103 - Kleinhandel in kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen
Sinds 17 november 2021
Hoofdactiviteit: 47.76104 - Kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra
Sinds 17 november 2021
Hoofdactiviteit: 64.20011 - Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
Sinds 17 november 2021
Hoofdactiviteit: 70.100 - Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 17 november 2021
Hoofdactiviteit: 70.210 - Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 17 november 2021
Hoofdactiviteit: 70.220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 17 november 2021
Hoofdactiviteit: 70.22001 - Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Sinds 17 november 2021
Hoofdactiviteit: 71.11301 - Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedebouwkundige planning en landschapsarchitectuur
Sinds 17 november 2021
Hoofdactiviteit: 71.11302 - Ontwerpen van tuinen en parken, enz.
Sinds 17 november 2021
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 17 november 2021
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 17 november 2021
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 17 november 2021
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.