shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0778.630.876
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.325.060.603
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:14 december 2021
Naam van de vestigingseenheid: IB CHAUFFAGE
Naam in het Frans, sinds 14 december 2021
Adres van de vestigingseenheid:
Cité Floréal(SS)   34 Stratenplan
5002   Namur
Sinds 14 december 2021
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 42.219 - Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 14 december 2021
Hoofdactiviteit: 42.21911 - Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
Sinds 14 december 2021
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 14 december 2021
Hoofdactiviteit: 43.13002 - Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Sinds 14 december 2021
Hoofdactiviteit: 43.221 - Loodgieterswerk
Sinds 14 december 2021
Hoofdactiviteit: 43.22101 - Install. in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire app., gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssyst., waterleidingen, brandblusinstall., enz.
Sinds 14 december 2021
Hoofdactiviteit: 43.222 - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 14 december 2021
Hoofdactiviteit: 43.22201 - Install. in gebouwen e.a. bouww. van : verwa.syst. op elektric., gas of stookolieapp., verwa.sketels, app. en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enz.
Sinds 14 december 2021
Hoofdactiviteit: 43.22202 - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
Sinds 14 december 2021
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 14 december 2021
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 14 december 2021
Hoofdactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
Sinds 14 december 2021
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 14 december 2021
Hoofdactiviteit: 43.390 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 14 december 2021
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 14 december 2021
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 14 december 2021
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 14 december 2021
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 14 december 2021
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 14 december 2021
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 14 december 2021
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 14 december 2021
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 14 december 2021
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 14 december 2021
Hoofdactiviteit: 43.99911 - Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
Sinds 14 december 2021
Hoofdactiviteit: 81.100 - Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 14 december 2021
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 14 december 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 43.222 - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2022
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.