shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0784.349.819
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.330.164.385
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:1 april 2022
Naam van de vestigingseenheid: DIBONA
Naam in het Frans, sinds 1 april 2022
Adres van de vestigingseenheid:
Rue de Coquelet   70
5000   Namur
Sinds 1 april 2022
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 33.12011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Sinds 1 april 2022
Hoofdactiviteit: 41.101 - Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 april 2022
Hoofdactiviteit: 41.10212 - Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
Sinds 1 april 2022
Hoofdactiviteit: 41.20122 - Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
Sinds 1 april 2022
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 1 april 2022
Hoofdactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Sinds 1 april 2022
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 april 2022
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 1 april 2022
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 1 april 2022
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 1 april 2022
Hoofdactiviteit: 70.220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 april 2022
Hoofdactiviteit: 71.11103 - Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
Sinds 1 april 2022
Hoofdactiviteit: 71.209 - Overige technische testen en toetsen
Sinds 1 april 2022
Hoofdactiviteit: 71.20901 - Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier
Sinds 1 april 2022
Hoofdactiviteit: 74.909 - Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 1 april 2022
Hoofdactiviteit: 81.100 - Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 1 april 2022
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 1 april 2022
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 1 april 2022
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 april 2022
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.