shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0787.713.244
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.332.752.703
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:27 juni 2022
Naam van de vestigingseenheid: AD CONSTRUCTION
Naam in het Frans, sinds 27 juni 2022
Adres van de vestigingseenheid:
Rue de la Motte   1
4218   Héron
Sinds 27 juni 2022
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 02.200 - Exploitatie van bossen
Sinds 27 juni 2022
Hoofdactiviteit: 02.20001 - Exploitatie van bossen : houthakken en de productie van onbewerkt hout als mijnhout, gekloofde staken, palen en brandhout
Sinds 27 juni 2022
Hoofdactiviteit: 25.110 - Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 27 juni 2022
Hoofdactiviteit: 25.30003 - Ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk.
Sinds 27 juni 2022
Hoofdactiviteit: 42.212 - Bouw van rioleringen
Sinds 27 juni 2022
Hoofdactiviteit: 42.219 - Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 27 juni 2022
Hoofdactiviteit: 42.220 - Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 27 juni 2022
Hoofdactiviteit: 42.990 - Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 27 juni 2022
Hoofdactiviteit: 42.99001 - Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
Sinds 27 juni 2022
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 27 juni 2022
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 27 juni 2022
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 27 juni 2022
Hoofdactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Sinds 27 juni 2022
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 27 juni 2022
Hoofdactiviteit: 43.299 - Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 27 juni 2022
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 27 juni 2022
Hoofdactiviteit: 43.32001 - Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
Sinds 27 juni 2022
Hoofdactiviteit: 43.32011 - Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
Sinds 27 juni 2022
Hoofdactiviteit: 43.331 - Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 27 juni 2022
Hoofdactiviteit: 43.332 - Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Sinds 27 juni 2022
Hoofdactiviteit: 43.342 - Schilderen van civieltechnische werken
Sinds 27 juni 2022
Hoofdactiviteit: 43.34201 - Schilderen van metalen constructies
Sinds 27 juni 2022
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 27 juni 2022
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 27 juni 2022
Hoofdactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 27 juni 2022
Hoofdactiviteit: 43.995 - Restaureren van bouwwerken
Sinds 27 juni 2022
Hoofdactiviteit: 43.999 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 27 juni 2022
Hoofdactiviteit: 49.420 - Verhuisbedrijven
Sinds 27 juni 2022
Hoofdactiviteit: 53.10003 - Distributie en aflevering van poststukken
Sinds 27 juni 2022
Hoofdactiviteit: 71.11302 - Ontwerpen van tuinen en parken, enz.
Sinds 27 juni 2022
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 27 juni 2022
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 27 juni 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 juli 2022
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.