shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0788.265.055
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.333.671.629
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:6 juli 2022
Naam van de vestigingseenheid: VDW PRODUCTIONS
Naam in het Frans, sinds 6 juli 2022
Adres van de vestigingseenheid:
Rue Cockerill   164
4100   Seraing
Sinds 6 juli 2022
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 59.201 - Maken van geluidsopnamen
Sinds 6 juli 2022
Hoofdactiviteit: 59.209 - Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen
Sinds 6 juli 2022
Hoofdactiviteit: 62.010 - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 6 juli 2022
Hoofdactiviteit: 62.02001 - Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
Sinds 6 juli 2022
Hoofdactiviteit: 62.02002 - Activiteiten van systeemintegrators
Sinds 6 juli 2022
Hoofdactiviteit: 62.030 - Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 6 juli 2022
Hoofdactiviteit: 62.090 - Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 6 juli 2022
Hoofdactiviteit: 63.110 - Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 6 juli 2022
Hoofdactiviteit: 63.120 - Webportalen
Sinds 6 juli 2022
Hoofdactiviteit: 73.11001 - Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media
Sinds 6 juli 2022
Hoofdactiviteit: 73.11003 - Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)
Sinds 6 juli 2022
Hoofdactiviteit: 74.103 - Activiteiten van grafische designers
Sinds 6 juli 2022
Hoofdactiviteit: 77.29201 - Verhuur van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur
Sinds 6 juli 2022
Hoofdactiviteit: 77.299 - Verhuur en lease van andere consumentenartikelen, n.e.g.
Sinds 6 juli 2022
Hoofdactiviteit: 77.29901 - Verhuur van decors
Sinds 6 juli 2022
Hoofdactiviteit: 82.110 - Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 6 juli 2022
Hoofdactiviteit: 82.190 - Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 6 juli 2022
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 6 juli 2022
Hoofdactiviteit: 90.021 - Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Sinds 6 juli 2022
Hoofdactiviteit: 90.029 - Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
Sinds 6 juli 2022
Hoofdactiviteit: 90.032 - Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
Sinds 6 juli 2022
Hoofdactiviteit: 93.29901 - Bieden van overig amusement, n.e.g.: . circussen . poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen, enz.
Sinds 6 juli 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 59.201 - Maken van geluidsopnamen
Sinds 8 augustus 2022
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.