shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0807.188.567
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.176.410.477
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:1 november 2008
Naam van de vestigingseenheid: Kanarya Bouw
Naam in het Nederlands, sinds 1 november 2008
Adres van de vestigingseenheid:
Visvangststraat   8 Stratenplan bus 2
3582   Beringen
Sinds 1 november 2008
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 23.70001 - Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als dakbedekking, enz.
Sinds 1 april 2011
Hoofdactiviteit: 25.110 - Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 1 november 2008
Hoofdactiviteit: 25.11001 - Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
Sinds 1 november 2008
Hoofdactiviteit: 25.11002 - Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enz.)
Sinds 1 november 2008
Hoofdactiviteit: 25.11003 - Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
Sinds 1 november 2008
Hoofdactiviteit: 33.12011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Sinds 1 november 2008
Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 1 april 2011
Hoofdactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Sinds 1 april 2011
Hoofdactiviteit: 41.203 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 april 2011
Hoofdactiviteit: 41.20301 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz.
Sinds 1 april 2011
Hoofdactiviteit: 41.20302 - Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
Sinds 1 april 2011
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 1 november 2008
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 1 november 2008
Hoofdactiviteit: 42.22002 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Sinds 1 november 2008
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 november 2008
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 1 november 2008
Hoofdactiviteit: 43.12002 - Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
Sinds 1 november 2008
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 1 november 2008
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 1 november 2008
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 1 november 2008
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 1 november 2008
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 november 2008
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 1 november 2008
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 1 november 2008
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 1 november 2008
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 1 november 2008
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 1 november 2008
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 1 november 2008
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 1 april 2011
Hoofdactiviteit: 43.910 - Dakwerkzaamheden
Sinds 1 april 2011
Hoofdactiviteit: 43.91001 - Bouw van daken
Sinds 1 april 2011
Hoofdactiviteit: 43.91002 - Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
Sinds 1 april 2011
Hoofdactiviteit: 43.91003 - Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
Sinds 1 april 2011
Hoofdactiviteit: 43.99101 - Waterdicht maken van daken en dakterrassen
Sinds 1 april 2011
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 1 november 2008
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 1 november 2008
Hoofdactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 april 2011
Hoofdactiviteit: 43.99401 - Uitvoeren van metselwerk
Sinds 1 april 2011
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 1 november 2008
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 1 april 2011
Hoofdactiviteit: 43.99903 - Bouwen van schoorstenen en industriële ovens
Sinds 1 april 2011
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 1 november 2008
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 1 november 2008
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 1 november 2008
Hoofdactiviteit: 47.521 - Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 1 november 2008
Hoofdactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 1 november 2008
Hoofdactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 november 2008
Hoofdactiviteit: 81.22001 - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Sinds 1 november 2008
Hoofdactiviteit: 81.22002 - Lappen van ramen
Sinds 1 november 2008
Hoofdactiviteit: 81.22003 - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Sinds 1 november 2008
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 1 november 2008
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 1 november 2008
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 1 november 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 16 november 2009
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.