shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0807.581.715
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.174.185.219
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:13 november 2008
Naam van de vestigingseenheid: CHANGE
Naam in het Nederlands, sinds 1 juni 2018
Adres van de vestigingseenheid:
Rucaplein   191 Stratenplan
2610   Antwerpen
Sinds 1 juni 2018
Telefoonnummer:
0475/63.85.61 Sinds 21 november 2016(1)
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(2)

Hoofdactiviteit: 41.10101 - Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
Sinds 13 november 2008
Hoofdactiviteit: 41.10102 - Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
Sinds 13 november 2008
Hoofdactiviteit: 41.102 - Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 13 november 2008
Hoofdactiviteit: 41.10211 - Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.
Sinds 13 november 2008
Hoofdactiviteit: 46.190 - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 31 mei 2018
Hoofdactiviteit: 64.20011 - Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
Sinds 1 juni 2018
Hoofdactiviteit: 68.311 - Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 13 november 2008
Hoofdactiviteit: 68.312 - Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 13 november 2008
Hoofdactiviteit: 68.321 - Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 13 november 2008
Hoofdactiviteit: 68.32101 - Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentiël gebouw)
Sinds 13 november 2008
Hoofdactiviteit: 68.32102 - Innen van de huur (residentiële gebouwen)
Sinds 13 november 2008
Hoofdactiviteit: 68.322 - Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 13 november 2008
Hoofdactiviteit: 68.32201 - Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (niet residentiël gebouw)
Sinds 13 november 2008
Hoofdactiviteit: 68.32202 - Innen van de huur (niet residentiële gebouwen)
Sinds 13 november 2008
Hoofdactiviteit: 70.22001 - Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Sinds 1 juni 2018
Nevenactiviteit: 70.220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 juni 2018
Nevenactiviteit: 70.22002 - Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.
Sinds 1 juni 2018
Nevenactiviteit: 82.300 - Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 1 juni 2018
Nevenactiviteit: 85.599 - Overige vormen van onderwijs
Sinds 1 juni 2018
 
 

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.