shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0807.895.974
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.174.605.782
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:18 november 2008
Naam van de vestigingseenheid: Peter Dhauwe
Naam in het Nederlands, sinds 18 november 2008
Adres van de vestigingseenheid:
Theet   2 Stratenplan
9220   Hamme (Vl.)
Sinds 1 juni 2011
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 42.990 - Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 1 april 2015
Hoofdactiviteit: 43.110 - Slopen
Sinds 1 april 2015
Hoofdactiviteit: 43.11001 - Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 1 april 2015
Hoofdactiviteit: 49.410 - Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 18 november 2008
Nevenactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 18 november 2008
Nevenactiviteit: 42.99001 - Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
Sinds 1 april 2015
Nevenactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 18 november 2008
Nevenactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 18 november 2008
Nevenactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 18 november 2008
Nevenactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 18 november 2008
Nevenactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 18 november 2008
Nevenactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 18 november 2008
Nevenactiviteit: 43.99931 - Installatie van particuliere zwembaden
Sinds 1 april 2015
Nevenactiviteit: 49.420 - Verhuisbedrijven
Sinds 18 november 2008
Nevenactiviteit: 52.100 - Opslag in koelpakhuizen en overige opslag
Sinds 18 november 2008
Nevenactiviteit: 52.210 - Diensten in verband met vervoer te land
Sinds 18 november 2008
Nevenactiviteit: 52.220 - Diensten in verband met vervoer over water
Sinds 18 november 2008
Nevenactiviteit: 52.249 - Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens
Sinds 18 november 2008
Nevenactiviteit: 52.290 - Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 18 november 2008
Nevenactiviteit: 52.29031 - Activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren
Sinds 18 november 2008
Nevenactiviteit: 68.203 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 18 november 2008
Nevenactiviteit: 68.204 - Verhuur en exploitatie van terreinen
Sinds 18 november 2008
Nevenactiviteit: 77.12001 - Verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder bestuurder, m.u.v. personenauto's en lichte vrachtwagens :spoorwegmat., vrachtauto's, trekkers, aanhangwagen, enz.
Sinds 18 november 2008
Nevenactiviteit: 77.320 - Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 18 november 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 12 september 2016
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.