shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0809.761.443
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.224.882.169
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:6 januari 2014
Naam van de vestigingseenheid: BATI-SD
Naam in het Frans, sinds 6 januari 2014
Adres van de vestigingseenheid:
Rue des Croisiers   20  bus ET 2
5000   Namur
Sinds 6 januari 2014
Doorgehaald adres sinds 3 februari 2022(1)
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(2)

Hoofdactiviteit: 25.11003 - Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
Sinds 6 januari 2014
Hoofdactiviteit: 33.12011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Sinds 6 januari 2014
Hoofdactiviteit: 41.10212 - Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
Sinds 6 januari 2014
Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 6 januari 2014
Hoofdactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Sinds 6 januari 2014
Hoofdactiviteit: 41.20121 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
Sinds 6 januari 2014
Hoofdactiviteit: 41.20301 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz.
Sinds 6 januari 2014
Hoofdactiviteit: 41.20302 - Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
Sinds 6 januari 2014
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 6 januari 2014
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 6 januari 2014
Hoofdactiviteit: 42.22002 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Sinds 6 januari 2014
Hoofdactiviteit: 42.990 - Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 6 januari 2014
Hoofdactiviteit: 42.99001 - Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
Sinds 6 januari 2014
Hoofdactiviteit: 43.110 - Slopen
Sinds 6 januari 2014
Hoofdactiviteit: 43.11001 - Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 6 januari 2014
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 6 januari 2014
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 6 januari 2014
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 6 januari 2014
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 6 januari 2014
Hoofdactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Sinds 6 januari 2014
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 6 januari 2014
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 6 januari 2014
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 6 januari 2014
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 6 januari 2014
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 6 januari 2014
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 6 januari 2014
Hoofdactiviteit: 43.34202 - Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
Sinds 6 januari 2014
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 6 januari 2014
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 6 januari 2014
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 6 januari 2014
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 6 januari 2014
 
 

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.