shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0811.490.617
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.179.966.221
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:30 april 2009
Naam van de vestigingseenheid:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Adres van de vestigingseenheid:
Mariemontkaai   12 Stratenplan
1080   Sint-Jans-Molenbeek
Sinds 30 april 2009
Telefoonnummer:
0475/62.70.49 Sinds 30 april 2009 (1)
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(2)
Hoofdactiviteit: 23.700 - Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen
Sinds 30 april 2009
Hoofdactiviteit: 23.70001 - Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als dakbedekking, enz.
Sinds 30 april 2009
Hoofdactiviteit: 23.70002 - Bewerking van door steengroeven geleverde ruwe steen
Sinds 30 april 2009
Hoofdactiviteit: 23.70003 - Productie van grafstenen en -monumenten, inclusief de eventuele verplaatsing
Sinds 30 april 2009
Hoofdactiviteit: 42.11003 - Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
Sinds 30 april 2009
Hoofdactiviteit: 42.91101 - Uitvoeren van baggerwerken
Sinds 30 april 2009
Hoofdactiviteit: 42.91102 - Ruimen van waterlopen, sloten, enz.
Sinds 30 april 2009
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 30 april 2009
Hoofdactiviteit: 43.12002 - Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
Sinds 30 april 2009
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 30 april 2009
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 30 april 2009
Hoofdactiviteit: 43.13001 - Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
Sinds 30 april 2009
Hoofdactiviteit: 43.21103 - Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
Sinds 30 april 2009
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 30 april 2009
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 30 april 2009
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 30 april 2009
Hoofdactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
Sinds 30 april 2009
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 30 april 2009
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 30 april 2009
Hoofdactiviteit: 43.32012 - Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in metaal
Sinds 30 april 2009
Hoofdactiviteit: 43.32013 - Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal
Sinds 30 april 2009
Hoofdactiviteit: 43.32031 - Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
Sinds 30 april 2009
Hoofdactiviteit: 43.331 - Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 30 april 2009
Hoofdactiviteit: 43.333 - Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
Sinds 30 april 2009
Hoofdactiviteit: 43.34201 - Schilderen van metalen constructies
Sinds 30 april 2009
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 30 april 2009
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 30 april 2009
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 30 april 2009
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 30 april 2009
Hoofdactiviteit: 43.996 - Chapewerken
Sinds 30 april 2009
Hoofdactiviteit: 43.999 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 30 april 2009
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 30 april 2009
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 30 april 2009
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 30 april 2009
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 30 april 2009
Hoofdactiviteit: 71.112 - Interieurarchitecten
Sinds 30 april 2009
 
 

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.