shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0819.164.703
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.184.563.724
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:1 oktober 2009
Naam van de vestigingseenheid: CC CONSTRUCTION
Naam in het Frans, sinds 1 oktober 2009
Adres van de vestigingseenheid:
Rue du Château-Cugnon,Ethe   96
6760   Virton
Sinds 1 oktober 2009
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 16.230 - Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Sinds 1 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 1 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Sinds 1 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 41.20121 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
Sinds 1 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 41.202 - Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 1 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 41.203 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 41.20301 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz.
Sinds 1 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 42.21911 - Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
Sinds 1 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.110 - Slopen
Sinds 1 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 1 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.12002 - Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
Sinds 1 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 1 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 1 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 1 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 1 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.910 - Dakwerkzaamheden
Sinds 1 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.91001 - Bouw van daken
Sinds 1 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.991 - Waterdichtingswerken van muren
Sinds 1 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.99101 - Waterdicht maken van daken en dakterrassen
Sinds 1 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.99111 - Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
Sinds 1 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 1 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 1 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.99902 - Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
Sinds 1 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 81.22003 - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Sinds 1 oktober 2009
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.