shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0819.515.881
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.187.320.108
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:8 oktober 2009
Naam van de vestigingseenheid: PINTO CONSTRUCT
Naam in het Frans, sinds 8 oktober 2009
Adres van de vestigingseenheid:
de Laubespinstraat   13 Stratenplan bus 1
1020   Brussel
Sinds 4 juni 2010
Doorgehaald adres sinds 4 oktober 2019(1)
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(2)
Hoofdactiviteit: 08.111 - Winning van bouw- en siersteen
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 08.11101 - Winning, het ruw houwen en zagen van steensoorten voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, zoals marmer, graniet, zandsteen, enz.
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 08.12201 - Winning van industriezand en zand voor het bouwbedrijf uit groeven of door middel van uitbaggering
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 22.230 - Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 23.322 - Vervaardiging van dakpannen, tegels en andere producten voor de bouw van gebakken klei
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 23.610 - Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 23.61001 - Vervaardiging van artikelen van voorgestort beton voor gebruik in de bouw : dakpannen, tegels, bouwstenen, holle welfsels, betonklinkers, platen, buizen, palen, enz.
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 23.620 - Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 23.65001 - Vervaardiging van bouwmaterialen van plantaardige stoffen (houtwol, stro, riet, bles), gebonden met een mineraal bindmiddel (cement, gips, enz.)
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 23.69001 - Vervaardiging van overige artikelen van beton, cement, gips of kunststeen die geen rechtstreeks verband houden met de bouw : beeldjes, meubelen, bas- en haut-reliëfs, vazen, bloempotten, enz.
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 23.70001 - Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als dakbedekking, enz.
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 25.11001 - Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 25.11003 - Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 25.30003 - Ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk.
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 28.920 - Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 29.100 - Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 30.110 - Bouw van schepen en drijvend materieel
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 30.11001 - Constructie van luchtkussenvaartuigen
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 30.11002 - Constructie van drijvende dokken, pontons, caissons, drijvende aanlegsteiger, enz.
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 30.120 - Bouw van plezier- en sportvaartuigen
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 30.12001 - Bouw van opblaasbare boten en vlotten
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 30.12002 - Bouw van zeilboten met of zonder hulpmotor
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 30.12003 - Bouw van motorboten
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 30.12004 - Bouw van andere plezier- en sportvaartuigen : kano's, kajaks, skiffs, enz.
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 30.200 - Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 30.300 - Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 30.30001 - Vervaardiging van luchtvaartuigen voor het vervoer van goederen of passagiers, voor gebruik door de strijdkrachten (inclusief bewapeningsinstallatie), voor sport- of andere doeleinden
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 30.30002 - Vervaardiging van helicopters
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 30.30003 - Vervaardiging van ULM's
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 42.110 - Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 42.11002 - Bouw van start- en landingsbanen
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 42.120 - Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 42.12001 - Bouw van spoorwegen : aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en herstellingswerken
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 42.130 - Bouw van bruggen en tunnels
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 42.13001 - Bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enz.
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 42.13002 - Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 42.211 - Bouw van water- en gasdistributienetten
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 42.212 - Bouw van rioleringen
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 42.21912 - Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz.
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 42.22002 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 42.919 - Waterbouw, m.u.v. baggerwerken
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 42.91901 - Aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 42.91902 - Aanleg van dammen en dijken
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 42.91903 - Aanleg van kanalen en andere waterwegen
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 42.91904 - Bouw van sluizen, zwaaikommen, enz.
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 42.91905 - Bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.13001 - Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.99911 - Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 46.130 - Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 46.13001 - Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 46.14002 - Handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 46.630 - Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 46.731 - Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 46.73101 - Groothandel in bouwmaterialen : zand, grind, cement, bakstenen, enz.
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 46.739 - Groothandel in overige bouwmaterialen
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 47.521 - Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 47.52101 - Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsopp. < 400 M2
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 47.52111 - Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsopp. > 400 M2
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 47.522 - Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 47.529 - Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 71.12202 - Activiteiten van bouweconomisten
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 71.20905 - Testen van bouwelementen
Sinds 8 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 77.320 - Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 8 oktober 2009
 
 

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.