shadow

Opgelet ! Deze vestigingseenheid werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de vestigingseenheid.

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0820.179.540
Status van de entiteit:Stopgezet
Nummer van de vestigingseenheid:2.182.543.451
Status van de vestigingseenheid:Stopgezet
Sinds 5 augustus 2022
Begindatum:29 oktober 2009
Naam van de vestigingseenheid: AV ISOLATIE
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 21 maart 2016
Adres van de vestigingseenheid:
Walenstraat   63b
3500   Hasselt
Sinds 30 november 2016
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 29 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 29 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.211 - Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 29 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 29 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 29 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 29 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 29 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 29 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 29 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 29 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 29 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 29 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 29 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 29 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 64.20012 - Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren...
Sinds 29 oktober 2009
Nevenactiviteit: 01.61008 - Exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw
Sinds 29 oktober 2009
Nevenactiviteit: 25.30003 - Ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk.
Sinds 29 oktober 2009
Nevenactiviteit: 25.610 - Oppervlaktebehandeling van metalen
Sinds 29 oktober 2009
Nevenactiviteit: 33.200 - Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Sinds 29 oktober 2009
Nevenactiviteit: 33.20001 - Ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële processen
Sinds 29 oktober 2009
Nevenactiviteit: 33.20002 - Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur
Sinds 29 oktober 2009
Nevenactiviteit: 33.20011 - Installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
Sinds 29 oktober 2009
Nevenactiviteit: 42.110 - Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 29 oktober 2009
Nevenactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 29 oktober 2009
Nevenactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 29 oktober 2009
Nevenactiviteit: 42.919 - Waterbouw, m.u.v. baggerwerken
Sinds 29 oktober 2009
Nevenactiviteit: 43.21201 - Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
Sinds 29 oktober 2009
Nevenactiviteit: 46.693 - Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
Sinds 29 oktober 2009
Nevenactiviteit: 46.697 - Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek voor industrieel gebruik
Sinds 29 oktober 2009
Nevenactiviteit: 46.699 - Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
Sinds 29 oktober 2009
Nevenactiviteit: 46.739 - Groothandel in overige bouwmaterialen
Sinds 29 oktober 2009
Nevenactiviteit: 46.742 - Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
Sinds 29 oktober 2009
Nevenactiviteit: 47.529 - Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
Sinds 29 oktober 2009
Nevenactiviteit: 64.200 - Holdings
Sinds 29 oktober 2009
Nevenactiviteit: 64.20001 - Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die in meerderheid tot de financiële sector behoren
Sinds 29 oktober 2009
Nevenactiviteit: 64.20011 - Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
Sinds 29 oktober 2009
Nevenactiviteit: 68.100 - Handel in eigen onroerend goed
Sinds 29 oktober 2009
Nevenactiviteit: 68.201 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 29 oktober 2009
Nevenactiviteit: 68.203 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 29 oktober 2009
Nevenactiviteit: 68.204 - Verhuur en exploitatie van terreinen
Sinds 29 oktober 2009
Nevenactiviteit: 70.100 - Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 29 oktober 2009
Nevenactiviteit: 71.12101 - Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
Sinds 29 oktober 2009
Nevenactiviteit: 81.22003 - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Sinds 29 oktober 2009
Nevenactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 29 oktober 2009
Nevenactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 29 oktober 2009
Nevenactiviteit: 91.03001 - Instandhouding (inclusief opgravingswerken) van historische plaatsen en gebouwen
Sinds 29 oktober 2009
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.