shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0821.960.479
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.184.434.456
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:13 januari 2010
Naam van de vestigingseenheid: DE MEDTS JOOST BOUWWERKEN
Naam in het Nederlands, sinds 13 januari 2010
Adres van de vestigingseenheid:
Fonteinstraat   1 Stratenplan
9690   Kluisbergen
Sinds 13 januari 2010
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 43.99401 - Uitvoeren van metselwerk
Sinds 13 januari 2010
Nevenactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 13 januari 2010
Nevenactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Sinds 13 januari 2010
Nevenactiviteit: 41.20121 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
Sinds 13 januari 2010
Nevenactiviteit: 41.202 - Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 13 januari 2010
Nevenactiviteit: 41.203 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 13 januari 2010
Nevenactiviteit: 41.20301 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz.
Sinds 13 januari 2010
Nevenactiviteit: 41.20302 - Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
Sinds 13 januari 2010
Nevenactiviteit: 43.110 - Slopen
Sinds 13 januari 2010
Nevenactiviteit: 43.11001 - Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 13 januari 2010
Nevenactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 13 januari 2010
Nevenactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 13 januari 2010
Nevenactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 13 januari 2010
Nevenactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 13 januari 2010
Nevenactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 13 januari 2010
Nevenactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 13 januari 2010
Nevenactiviteit: 43.331 - Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 13 januari 2010
Nevenactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 13 januari 2010
Nevenactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 13 januari 2010
Nevenactiviteit: 43.993 - Bouw van sierschouwen en open haarden
Sinds 13 januari 2010
Nevenactiviteit: 43.99301 - Bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.
Sinds 13 januari 2010
Nevenactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 13 januari 2010
Nevenactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 13 januari 2010
Nevenactiviteit: 43.99902 - Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
Sinds 13 januari 2010
Nevenactiviteit: 43.99903 - Bouwen van schoorstenen en industriële ovens
Sinds 13 januari 2010
Nevenactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 13 januari 2010
Nevenactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 13 januari 2010
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.