shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0822.609.389
Status van de entiteit:Actief
Ambtshalve doorhaling entiteit: Doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening(1)
Sinds 24 november 2020
Nummer van de vestigingseenheid:2.240.168.775
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:30 oktober 2014
Naam van de vestigingseenheid: Fiduciaire S.O.Q.S. Tax & Legal Advice - Accounting - Financial Advice
Naam in het Engels, sinds 30 oktober 2014
Adres van de vestigingseenheid:
Louizalaan   367 Stratenplan
1050   Elsene
Sinds 30 oktober 2014
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(2)

Hoofdactiviteit: 69.109 - Overige rechtskundige dienstverlening
Sinds 30 oktober 2014
Hoofdactiviteit: 69.10901 - Overige rechtskundige dienstverlening
Sinds 30 oktober 2014
Hoofdactiviteit: 69.201 - Accountants en belastingconsulenten
Sinds 30 oktober 2014
Hoofdactiviteit: 69.20101 - Invullen van aangifteformulieren voor de loon- en inkomstenbelasting voor particulieren en bedrijven
Sinds 30 oktober 2014
Hoofdactiviteit: 69.20102 - Verlenen van adviezen en vertegenwoordigen (m.u.v. de wettelijke vertegenwoordiging) van cliënten voor belastingsautoriteiten
Sinds 30 oktober 2014
 
 

(1)Dit wil zeggen dat de entiteit minstens drie opeenvolgende boekjaren haar jaarrekeningen niet heeft neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Deze doorhaling heeft geen juridische gevolgen voor de entiteit en geeft enkel aan dat de entiteit niet aan haar verplichtingen heeft voldaan met betrekking tot de neerlegging van haar jaarrekeningen.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.