shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0827.811.361
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.190.639.684
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:14 juli 2010
Naam van de vestigingseenheid: AQWA ZERO
Naam in het Nederlands, sinds 14 juli 2010
RENOVATIEGROUP
Naam in het Duits, sinds 17 juli 2020
AQWAGROUP
Naam in het Frans, sinds 17 juli 2020
Adres van de vestigingseenheid:
Buurtstraat   87 Stratenplan
9990   Maldegem
Sinds 1 januari 2021
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 39.000 - Sanering en ander afvalbeheer
Sinds 23 mei 2019
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 14 juli 2010
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 14 juli 2010
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 14 juli 2010
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 13 oktober 2015
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 13 oktober 2015
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 14 juli 2010
Hoofdactiviteit: 47.529 - Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
Sinds 14 juli 2010
Hoofdactiviteit: 47.990 - Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Sinds 14 juli 2010
Hoofdactiviteit: 71.20901 - Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier
Sinds 14 juli 2010
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.