shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0829.978.124
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.193.480.497
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:27 september 2010
Naam van de vestigingseenheid: JVE
Naam in het Nederlands, sinds 27 september 2010
Adres van de vestigingseenheid:
Hanenstraat   9 Stratenplan
3472   Kortenaken
Sinds 27 september 2010
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Sinds 27 september 2010
Hoofdactiviteit: 41.20112 - Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 27 september 2010
Hoofdactiviteit: 41.20121 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
Sinds 27 september 2010
Hoofdactiviteit: 41.20122 - Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
Sinds 27 september 2010
Hoofdactiviteit: 41.202 - Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 27 september 2010
Hoofdactiviteit: 41.203 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 27 september 2010
Hoofdactiviteit: 41.20301 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz.
Sinds 27 september 2010
Hoofdactiviteit: 41.20302 - Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
Sinds 27 september 2010
Hoofdactiviteit: 43.110 - Slopen
Sinds 27 september 2010
Hoofdactiviteit: 43.11001 - Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 27 september 2010
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 27 september 2010
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 27 september 2010
Hoofdactiviteit: 43.12002 - Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
Sinds 27 september 2010
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 27 september 2010
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 27 september 2010
Hoofdactiviteit: 43.331 - Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.33101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouww. van : vloer-of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enz.
Sinds 1 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.333 - Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
Sinds 1 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 27 september 2010
Hoofdactiviteit: 43.99401 - Uitvoeren van metselwerk
Sinds 27 september 2010
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 27 september 2010
Hoofdactiviteit: 43.99903 - Bouwen van schoorstenen en industriële ovens
Sinds 27 september 2010
Hoofdactiviteit: 64.20011 - Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
Sinds 27 september 2010
Hoofdactiviteit: 71.11301 - Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedebouwkundige planning en landschapsarchitectuur
Sinds 27 september 2010
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 27 september 2010
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 27 september 2010
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 27 september 2010
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.