shadow

Opgelet ! Deze vestigingseenheid werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de vestigingseenheid.

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0830.234.183
Status van de entiteit:Stopgezet
Ambtshalve doorhaling entiteit: Doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening (1)
Sinds 20 mei 2015
Nummer van de vestigingseenheid:2.192.659.462
Status van de vestigingseenheid:Stopgezet
Sinds 8 april 2019
Begindatum:1 november 2010
Naam van de vestigingseenheid: C.E.N.K.
Naam in het Nederlands, sinds 1 november 2010
Adres van de vestigingseenheid:
Drongensesteenweg   215 Stratenplan
9000   Gent
Sinds 1 november 2010
Doorgehaald adres sinds 8 juli 2013(2)
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(3)

Hoofdactiviteit: 56.301 - Cafés en bars
Sinds 1 november 2010
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Deze administratieve doorhaling geeft aan dat de entiteit haar jaarrekening niet heeft neergelegd bij de Nationale Bank van België en dit gedurende tenminste 3 opeenvolgende boekjaren.

(2)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.