shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0831.225.860
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.194.921.245
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:15 januari 2011
Naam van de vestigingseenheid: BRULEX
Naam in het Nederlands, sinds 15 januari 2011
Adres van de vestigingseenheid:
Waterstraat   30 Stratenplan
8902   Ieper
Sinds 15 januari 2011
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 01.500 - Gemengd bedrijf
Sinds 1 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 01.50001 - Teelt van gewassen in combinatie met het fokken van vee, voor zover de omzet voor elk van de afzonderlijke activiteiten minder dan 2/3 van de totale omzet bedraagt
Sinds 1 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 01.610 - Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 1 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 01.61002 - Opzetten van een teelt
Sinds 1 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 01.61006 - Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel
Sinds 1 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 46.19001 - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 15 januari 2011
Hoofdactiviteit: 64.20011 - Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
Sinds 15 januari 2011
Hoofdactiviteit: 68.100 - Handel in eigen onroerend goed
Sinds 8 september 2016
Hoofdactiviteit: 68.201 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 8 september 2016
Hoofdactiviteit: 68.203 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 8 september 2016
Hoofdactiviteit: 70.22001 - Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Sinds 15 januari 2011
Hoofdactiviteit: 70.22002 - Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.
Sinds 15 januari 2011
Hoofdactiviteit: 70.22003 - Algemene audit-activiteiten
Sinds 15 januari 2011
Hoofdactiviteit: 77.31001 - Verhuur van landbouwtractoren en motoculteurs
Sinds 1 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 77.31002 - Verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw,zonder bedieningspersoneel (= verhuur van de producten die worden vervaardigd in groep 29.3)
Sinds 1 oktober 2016
Hoofdactiviteit: 82.110 - Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 15 januari 2011
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 15 januari 2011
Hoofdactiviteit: 93.29921 - Overige activiteiten i.v.m. recreatie die niet elders zijn gerangschikt
Sinds 15 januari 2011
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.