shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0833.098.059
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.196.021.701
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:21 januari 2011
Naam van de vestigingseenheid: De Mol Recycling
Naam in het Nederlands, sinds 21 januari 2011
Adres van de vestigingseenheid:
Bedrijvenlaan   28D Stratenplan
9080   Lochristi
Sinds 21 januari 2011
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 23.630 - Vervaardiging van stortklare beton
Sinds 21 januari 2011
Hoofdactiviteit: 38.110 - Inzameling van ongevaarlijk afval
Sinds 21 januari 2011
Hoofdactiviteit: 38.211 - Voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering
Sinds 21 januari 2011
Hoofdactiviteit: 38.219 - Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval
Sinds 21 januari 2011
Hoofdactiviteit: 38.321 - Sorteren van ongevaarlijk afval
Sinds 21 januari 2011
Hoofdactiviteit: 38.322 - Terugwinning van metaalafval
Sinds 21 januari 2011
Hoofdactiviteit: 38.323 - Terugwinning van inerte afvalstoffen
Sinds 21 januari 2011
Hoofdactiviteit: 38.329 - Terugwinning van overig gesorteerd afval
Sinds 21 januari 2011
Hoofdactiviteit: 39.000 - Sanering en ander afvalbeheer
Sinds 21 januari 2011
Hoofdactiviteit: 42.110 - Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 21 januari 2011
Hoofdactiviteit: 42.211 - Bouw van water- en gasdistributienetten
Sinds 21 januari 2011
Hoofdactiviteit: 42.212 - Bouw van rioleringen
Sinds 21 januari 2011
Hoofdactiviteit: 42.911 - Baggerwerken
Sinds 21 januari 2011
Hoofdactiviteit: 42.91101 - Uitvoeren van baggerwerken
Sinds 21 januari 2011
Hoofdactiviteit: 42.91102 - Ruimen van waterlopen, sloten, enz.
Sinds 21 januari 2011
Hoofdactiviteit: 43.110 - Slopen
Sinds 21 januari 2011
Hoofdactiviteit: 43.11001 - Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 21 januari 2011
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 21 januari 2011
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 21 januari 2011
Hoofdactiviteit: 43.12002 - Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
Sinds 21 januari 2011
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 21 januari 2011
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 21 januari 2011
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 21 januari 2011
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 21 januari 2011
Hoofdactiviteit: 43.13001 - Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
Sinds 21 januari 2011
Hoofdactiviteit: 43.13002 - Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Sinds 21 januari 2011
 
 
RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 10 mei 2016
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.