shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0837.154.639
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.200.127.868
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:1 augustus 2011
Naam van de vestigingseenheid: Onur Build
Naam in het Nederlands, sinds 1 augustus 2011
Adres van de vestigingseenheid:
Vijfstraten   129 Stratenplan
9100   Sint-Niklaas
Sinds 1 augustus 2011
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 43.99401 - Uitvoeren van metselwerk
Sinds 1 augustus 2011
Nevenactiviteit: 23.630 - Vervaardiging van stortklare beton
Sinds 1 augustus 2011
Nevenactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 1 augustus 2011
Nevenactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Sinds 1 augustus 2011
Nevenactiviteit: 41.20121 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
Sinds 1 augustus 2011
Nevenactiviteit: 42.21912 - Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz.
Sinds 1 augustus 2011
Nevenactiviteit: 42.22002 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Sinds 1 augustus 2011
Nevenactiviteit: 42.91102 - Ruimen van waterlopen, sloten, enz.
Sinds 1 augustus 2011
Nevenactiviteit: 43.11001 - Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 1 augustus 2011
Nevenactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 1 augustus 2011
Nevenactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 1 augustus 2011
Nevenactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 1 augustus 2011
Nevenactiviteit: 43.13002 - Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Sinds 1 augustus 2011
Nevenactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 1 augustus 2011
Nevenactiviteit: 43.99301 - Bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.
Sinds 1 augustus 2011
Nevenactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 1 augustus 2011
Nevenactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 1 augustus 2011
Nevenactiviteit: 43.99902 - Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
Sinds 1 augustus 2011
Nevenactiviteit: 43.99903 - Bouwen van schoorstenen en industriële ovens
Sinds 1 augustus 2011
Nevenactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 1 augustus 2011
Nevenactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 1 augustus 2011
Nevenactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 1 augustus 2011
Nevenactiviteit: 49.41003 - Vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd
Sinds 1 augustus 2011
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.