shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0839.259.341
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.202.186.446
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:5 september 2011
Naam van de vestigingseenheid: Rens Bouw
Naam in het Nederlands, sinds 5 september 2011
Adres van de vestigingseenheid:
Langenakker   46 C Stratenplan
3830   Wellen
Sinds 5 september 2011
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 16.230 - Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 22.23001 - Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloeziën, plinten, staaflijsten, enz., uit kunststof
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 23.630 - Vervaardiging van stortklare beton
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 25.110 - Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 25.11001 - Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 25.11002 - Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enz.)
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 25.11003 - Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 25.120 - Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 25.29001 - Vervaardiging van metalen silo's, tanks, reservoirs en dergelijke recipiënten met een inhoudscapaciteit van meer dan 300 liter
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 25.29002 - Vervaardiging van metalen flessen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 25.72001 - Vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen, enz.
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 25.72002 - Vervaardiging van scharnieren, hengsels en hengselduimen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 27.11004 - Herwikkelen van elektromotoren en transformatoren
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 31.010 - Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 31.01001 - Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van metaal
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 31.01002 - Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, enz., overwegend van metaal
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 31.01011 - Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van andere materialen dan metaal
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 31.01012 - Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, enz. overwegend van andere materialen dan metaal.
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 31.01021 - Vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 31.091 - Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 31.09101 - Vervaardiging van zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen : stoelen, fauteuils, zitbanken, canapés, taboeretten, enz.
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 31.09102 - Afwerken van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 31.09111 - Vervaardiging en afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enz.) van slaapkamer-, eetkamer- en zitkamermeubels
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 31.09121 - Vervaardiging van badkamermeubels
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 31.092 - Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 31.09901 - Vervaardiging van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, enz.
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 33.11001 - Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 33.12011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 39.000 - Sanering en ander afvalbeheer
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 41.101 - Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 41.10101 - Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 41.10102 - Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 41.102 - Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 41.10211 - Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 41.10212 - Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 41.20102 - Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 41.20112 - Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 41.20122 - Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 41.203 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 41.20301 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz.
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 41.20302 - Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 42.11002 - Bouw van start- en landingsbanen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 42.11003 - Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 42.130 - Bouw van bruggen en tunnels
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 42.13001 - Bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enz.
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 42.13002 - Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 42.220 - Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 42.22001 - Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 42.22002 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 42.91101 - Uitvoeren van baggerwerken
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 42.91102 - Ruimen van waterlopen, sloten, enz.
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 42.91901 - Aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 42.91902 - Aanleg van dammen en dijken
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 42.91903 - Aanleg van kanalen en andere waterwegen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 42.91904 - Bouw van sluizen, zwaaikommen, enz.
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 42.91905 - Bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 42.99001 - Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.110 - Slopen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.11001 - Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.12002 - Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.13001 - Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.13002 - Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.211 - Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.21101 - Installatie van elektrische bedrading en toebehoren
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.21103 - Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.221 - Loodgieterswerk
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.222 - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.22202 - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.22211 - Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.29902 - Installatie van lichtreclames en uithangborden
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.29911 - Installatie van liften en roltrappen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.31001 - Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.320 - Schrijnwerk
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.32001 - Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.32002 - Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.32003 - Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.32004 - Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.32005 - Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.32011 - Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.32012 - Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in metaal
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.32013 - Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.32014 - Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.32031 - Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.331 - Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.332 - Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.34202 - Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.390 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.91001 - Bouw van daken
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.999 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.99902 - Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.99903 - Bouwen van schoorstenen en industriële ovens
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.99907 - Bouwen van koelkamers, kluizen, enz.
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.99911 - Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.99921 - Uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 46.130 - Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 46.13001 - Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 46.13002 - Handelsbemiddeling in verf en vernis
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 46.13003 - Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 46.140 - Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 46.14005 - Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 46.150 - Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 46.15003 - Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 47.521 - Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 47.522 - Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 47.525 - Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 47.526 - Detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 47.527 - Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 47.529 - Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 47.53001 - Kleinhandel in tapijten en vloermatten
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 47.53002 - Kleinhandel in vloerbekleding van kunststof, rubber, enz.
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 47.53003 - Kleinhandel in behang
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 47.540 - Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 47.54001 - Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 47.59101 - Detailhandel in meubels
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 47.59102 - Kleinhandel in inbouwkeukens
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 47.59103 - Kleinhandel in matrassen, bedveringen en overige matrassendragers
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 47.592 - Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 47.59201 - Detailhandel in verlichtingsartikelen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 47.59901 - Detailhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 47.78401 - Kleinhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 47.78402 - Kleinhandel in reinigingsproducten
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 47.78902 - Kleinhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen, n.e.g. de kleinhandel in artikelen, andere dan voedingswaren, n.e.g meer bepaald : telefoonkaarten
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 49.41003 - Vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 59.209 - Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 63.990 - Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 68.100 - Handel in eigen onroerend goed
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 68.10001 - Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 68.10002 - Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 68.201 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 68.20101 - Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 68.20102 - Verhuur van appartementen in hotels
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 68.20103 - Exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 68.202 - Verhuur en exploitatie van sociale woningen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 68.20201 - Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en maatschappijen voor goedkope woningen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 68.203 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 71.11301 - Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedebouwkundige planning en landschapsarchitectuur
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 71.11302 - Ontwerpen van tuinen en parken, enz.
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 71.12101 - Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 71.12102 - Industriële vormgeving
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 71.12103 - Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen van pollutie, akoestiek, enz.
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 71.12104 - Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw en het verkeer
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 71.12105 - Geologisch onderzoek en prospectie : metingen en waarnemingen van de aardoppervlakte om informatie te verkrijgen over aardstructuren en aanwezigheid van aardolie, aardgas, mineralen en grondwater
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 71.12106 - Geodetisch onderzoek : hydrografisch onderzoek, onderzoek van de bodemstructuur, grensonderzoek, cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening, inclusief luchtfotografie, enz.
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 74.909 - Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 81.22001 - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 81.22002 - Lappen van ramen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 81.22003 - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 95.210 - Reparatie van consumentenelektronica
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 95.21001 - Reparatie van audio- en videoapparatuur
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 95.240 - Reparatie van meubelen en stoffering
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 95.24001 - Renovatie en restauratie van meubels
Sinds 5 september 2011
Hoofdactiviteit: 95.29008 - Overige reparaties van consumentenartikelen, n.e.g.
Sinds 5 september 2011
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.