shadow

Opgelet ! Deze vestigingseenheid werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de vestigingseenheid.

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0839.410.284
Status van de entiteit:Stopgezet
Nummer van de vestigingseenheid:2.202.307.893
Status van de vestigingseenheid:Stopgezet
Sinds 22 juli 2020
Begindatum:19 september 2011
Naam van de vestigingseenheid: VLOERWERKEN GIELEN
Naam in het Nederlands, sinds 19 september 2011
Adres van de vestigingseenheid:
Verbindingstraat   27 Stratenplan
2300   Turnhout
Sinds 19 september 2011
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 19 september 2011
Hoofdactiviteit: 41.20122 - Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
Sinds 19 september 2011
Hoofdactiviteit: 41.203 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 19 september 2011
Hoofdactiviteit: 41.20302 - Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
Sinds 19 september 2011
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 19 september 2011
Hoofdactiviteit: 42.12001 - Bouw van spoorwegen : aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en herstellingswerken
Sinds 19 september 2011
Hoofdactiviteit: 42.219 - Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 19 september 2011
Hoofdactiviteit: 42.919 - Waterbouw, m.u.v. baggerwerken
Sinds 19 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 19 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 19 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 19 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 19 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 19 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 19 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.320 - Schrijnwerk
Sinds 19 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.331 - Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 19 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.390 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 19 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.91003 - Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
Sinds 19 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 19 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.993 - Bouw van sierschouwen en open haarden
Sinds 19 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 19 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.995 - Restaureren van bouwwerken
Sinds 19 september 2011
Hoofdactiviteit: 43.996 - Chapewerken
Sinds 19 september 2011
Hoofdactiviteit: 46.735 - Groothandel in vloer- en wandtegels
Sinds 19 september 2011
Hoofdactiviteit: 47.523 - Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels
Sinds 19 september 2011
Nevenactiviteit: 25.110 - Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 19 september 2011
Nevenactiviteit: 25.120 - Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Sinds 19 september 2011
Nevenactiviteit: 33.11001 - Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
Sinds 19 september 2011
Nevenactiviteit: 43.999 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 19 september 2011
Nevenactiviteit: 43.99902 - Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
Sinds 19 september 2011
Nevenactiviteit: 46.696 - Groothandel in meet-, controle- en navigatieinstrumenten
Sinds 19 september 2011
Nevenactiviteit: 46.699 - Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
Sinds 19 september 2011
Nevenactiviteit: 47.529 - Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
Sinds 19 september 2011
Nevenactiviteit: 68.201 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 19 september 2011
Nevenactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 19 september 2011
Nevenactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 19 september 2011
Nevenactiviteit: 95.240 - Reparatie van meubelen en stoffering
Sinds 19 september 2011
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.