shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0841.011.081
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.205.713.781
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:14 november 2011
Naam van de vestigingseenheid: OXALIS BOUW
Naam in het Nederlands, sinds 14 november 2011
Adres van de vestigingseenheid:
Sint-Lievenslaan   266 Stratenplan
9000   Gent
Sinds 16 juni 2014
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 41.101 - Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 41.102 - Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 42.11003 - Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 42.99001 - Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 43.12002 - Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 43.32011 - Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 43.32012 - Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in metaal
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 43.32013 - Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 43.32014 - Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 43.32031 - Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 43.34201 - Schilderen van metalen constructies
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 43.390 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 43.99301 - Bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 43.99601 - Chapewerken
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 43.99902 - Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 43.99903 - Bouwen van schoorstenen en industriële ovens
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 43.99907 - Bouwen van koelkamers, kluizen, enz.
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 43.99931 - Installatie van particuliere zwembaden
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 64.200 - Holdings
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 64.929 - Overige kredietverstrekking, n.e.g.
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 68.100 - Handel in eigen onroerend goed
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 68.201 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 68.203 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 68.204 - Verhuur en exploitatie van terreinen
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 71.11104 - Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 71.112 - Interieurarchitecten
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 74.201 - Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 74.209 - Overige fotografische activiteiten
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 81.100 - Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 14 november 2011
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 14 november 2011
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.