shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0841.501.922
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.205.022.014
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:8 december 2011
Naam van de vestigingseenheid: Joris Broux Nieuwbouw & Renovatie
Naam in het Nederlands, sinds 8 december 2011
Adres van de vestigingseenheid:
Betteshof   39 Stratenplan
3520   Zonhoven
Sinds 8 december 2011
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 25.62001 - Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz. van metalen stukken
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 33.12011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 33.130 - Reparatie van elektronische en optische apparatuur
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 33.140 - Reparatie van elektrische apparatuur
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 41.203 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 41.20301 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz.
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 41.20302 - Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 42.130 - Bouw van bruggen en tunnels
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 42.13001 - Bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enz.
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 42.13002 - Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 42.212 - Bouw van rioleringen
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 42.21911 - Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 42.22002 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.110 - Slopen
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.11001 - Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.21101 - Installatie van elektrische bedrading en toebehoren
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.21103 - Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.212 - Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.21201 - Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.22211 - Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.29902 - Installatie van lichtreclames en uithangborden
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.29911 - Installatie van liften en roltrappen
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.310 - Stukadoorswerk
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.31001 - Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.320 - Schrijnwerk
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.32001 - Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.32002 - Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.32003 - Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.32004 - Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.32005 - Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.32011 - Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.32012 - Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in metaal
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.32013 - Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.32014 - Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.32015 - Montage van serres, veranda's enz. in metaal
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.32016 - Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.32021 - Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz.van glas
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.32031 - Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.331 - Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.332 - Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.333 - Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.341 - Schilderen van gebouwen
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.34101 - Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.342 - Schilderen van civieltechnische werken
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.34201 - Schilderen van metalen constructies
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.34202 - Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.91001 - Bouw van daken
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.91002 - Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.91003 - Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.99401 - Uitvoeren van metselwerk
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.996 - Chapewerken
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 49.41011 - Verhuur van vrachtwagens met bestuurder
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 68.20201 - Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en maatschappijen voor goedkope woningen
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 68.312 - Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 81.22002 - Lappen van ramen
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 81.22003 - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 8 december 2011
Hoofdactiviteit: 95.220 - Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin
Sinds 8 december 2011
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.