shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0842.123.019
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.207.815.515
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:21 december 2011
Naam van de vestigingseenheid: Bouwwerken Gova
Naam in het Nederlands, sinds 21 december 2011
Adres van de vestigingseenheid:
Herentalsedijk   183 Stratenplan
2440   Geel
Sinds 21 december 2011
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 43.99401 - Uitvoeren van metselwerk
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 16.230 - Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 22.23001 - Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloeziën, plinten, staaflijsten, enz., uit kunststof
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 25.110 - Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 25.11001 - Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 25.11002 - Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enz.)
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 25.11003 - Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 25.72001 - Vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen, enz.
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 25.72002 - Vervaardiging van scharnieren, hengsels en hengselduimen
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 33.12011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 41.10101 - Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 41.10102 - Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 41.102 - Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 41.10211 - Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 41.10212 - Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 41.20102 - Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 41.20112 - Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 41.20121 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 41.20122 - Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 41.202 - Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 41.20301 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz.
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 41.20302 - Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 42.110 - Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 42.11002 - Bouw van start- en landingsbanen
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 42.11003 - Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 42.12001 - Bouw van spoorwegen : aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en herstellingswerken
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 42.13001 - Bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enz.
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 42.13002 - Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 42.22002 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 42.91101 - Uitvoeren van baggerwerken
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 42.91102 - Ruimen van waterlopen, sloten, enz.
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 42.99001 - Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 42.99011 - Grondverkavelingen
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 42.99012 - Ruilverkavelingen
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 43.12002 - Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 43.13001 - Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 43.99902 - Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 43.99903 - Bouwen van schoorstenen en industriële ovens
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 43.99911 - Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 43.99921 - Uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 43.99931 - Installatie van particuliere zwembaden
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 47.521 - Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 71.11103 - Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 71.11104 - Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 71.12104 - Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw en het verkeer
Sinds 21 december 2011
Nevenactiviteit: 81.22001 - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Sinds 21 december 2011
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.