shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0842.841.215
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.206.030.418
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:24 januari 2012
Naam van de vestigingseenheid: Asbin
Naam in het Engels, sinds 8 april 2020
TRIMENSIES
Naam in het Nederlands, sinds 24 januari 2012
Adres van de vestigingseenheid:
Kuurnsesteenweg(Kor)   15 Stratenplan
8500   Kortrijk
Sinds 24 januari 2012
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 41.101 - Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 24 januari 2012
Hoofdactiviteit: 41.102 - Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 24 januari 2012
Hoofdactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 24 januari 2012
Hoofdactiviteit: 41.20122 - Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
Sinds 24 januari 2012
Hoofdactiviteit: 41.202 - Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 24 januari 2012
Hoofdactiviteit: 41.203 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 24 januari 2012
Hoofdactiviteit: 42.990 - Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 24 januari 2012
Hoofdactiviteit: 64.20011 - Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
Sinds 24 januari 2012
Hoofdactiviteit: 68.100 - Handel in eigen onroerend goed
Sinds 24 januari 2012
Hoofdactiviteit: 68.201 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 24 januari 2012
Hoofdactiviteit: 68.203 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 24 januari 2012
Hoofdactiviteit: 68.204 - Verhuur en exploitatie van terreinen
Sinds 24 januari 2012
Hoofdactiviteit: 71.11103 - Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
Sinds 24 januari 2012
Hoofdactiviteit: 71.11104 - Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen
Sinds 24 januari 2012
Hoofdactiviteit: 71.11301 - Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedebouwkundige planning en landschapsarchitectuur
Sinds 24 januari 2012
Hoofdactiviteit: 71.121 - Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 24 januari 2012
Hoofdactiviteit: 71.209 - Overige technische testen en toetsen
Sinds 24 januari 2012
Hoofdactiviteit: 71.20901 - Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier
Sinds 8 april 2020
Hoofdactiviteit: 71.20902 - Labotesten en -analyses in verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van materieel en installaties
Sinds 8 april 2020
Hoofdactiviteit: 71.20905 - Testen van bouwelementen
Sinds 8 april 2020
Hoofdactiviteit: 74.909 - Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 8 april 2020
Hoofdactiviteit: 81.100 - Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 24 januari 2012
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 24 januari 2012
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.