shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0843.544.860
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.206.586.187
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:1 april 2012
Naam van de vestigingseenheid: Finish Line
Naam in het Frans, sinds 1 april 2012
Adres van de vestigingseenheid:
Machelsesteenweg   7  bus 2
1820   Steenokkerzeel
Sinds 1 mei 2014
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 43.110 - Slopen
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 april 2012
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 1 april 2012
Hoofdactiviteit: 43.12002 - Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
Sinds 1 april 2012
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 1 april 2012
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 1 april 2012
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 1 april 2012
Hoofdactiviteit: 43.13001 - Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
Sinds 1 april 2012
Hoofdactiviteit: 43.13002 - Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Sinds 1 april 2012
Hoofdactiviteit: 43.211 - Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.221 - Loodgieterswerk
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 april 2012
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 1 april 2012
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 1 april 2012
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 1 april 2012
Hoofdactiviteit: 43.299 - Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 1 april 2012
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 1 april 2012
Hoofdactiviteit: 43.310 - Stukadoorswerk
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.320 - Schrijnwerk
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.331 - Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.332 - Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.333 - Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.33301 - Plaatsen van behang
Sinds 1 april 2012
Hoofdactiviteit: 43.341 - Schilderen van gebouwen
Sinds 1 april 2012
Hoofdactiviteit: 43.34101 - Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
Sinds 1 april 2012
Hoofdactiviteit: 43.342 - Schilderen van civieltechnische werken
Sinds 1 april 2012
Hoofdactiviteit: 43.34201 - Schilderen van metalen constructies
Sinds 1 april 2012
Hoofdactiviteit: 43.343 - Glaszetten
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.390 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 1 april 2012
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 1 april 2012
Hoofdactiviteit: 43.910 - Dakwerkzaamheden
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.991 - Waterdichtingswerken van muren
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 1 april 2012
Hoofdactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 1 april 2012
Hoofdactiviteit: 43.995 - Restaureren van bouwwerken
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.996 - Chapewerken
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.999 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 1 april 2012
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 1 april 2012
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 1 april 2012
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 1 april 2012
Hoofdactiviteit: 74.104 - Activiteiten van interieurdecorateurs
Sinds 1 april 2012
Hoofdactiviteit: 81.100 - Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 1 april 2012
Hoofdactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 maart 2019
Hoofdactiviteit: 81.290 - Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 1 maart 2019
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.