shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0846.176.134
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.213.811.697
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:25 mei 2012
Naam van de vestigingseenheid: ALGEMENE BOUWWERKEN MAZUR
Naam in het Nederlands, sinds 25 mei 2012
Adres van de vestigingseenheid:
Willebeeklaan   28 Stratenplan
2180   Antwerpen
Sinds 25 mei 2012
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 23.630 - Vervaardiging van stortklare beton
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 23.70001 - Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als dakbedekking, enz.
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 25.501 - Smeden van metaal
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 25.50102 - Vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw : trapleuningen, borstweringen, enz.
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 25.61005 - Verven, graveren en bedrukken van metaal
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 25.62001 - Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz. van metalen stukken
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 27.110 - Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 27.11004 - Herwikkelen van elektromotoren en transformatoren
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 27.120 - Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 27.12002 - Vervaardiging van borden, panelen, consoles, kasten en dergelijke voor elektrische bediening of voor het verdelen van elektrische stroom.
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 27.402 - Vervaardiging van verlichtingsapparaten
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 27.40203 - Vervaardiging van lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden, enz.
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 27.51001 - Vervaardiging van koel- en vrieskasten, vaatwasmachines en droogtoestellen
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 28.250 - Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 28.25001 - Vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 28.25002 - Vervaardiging van koeltoonbanken
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 28.25003 - Vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten (airconditioning).
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 28.25004 - Vervaardiging van warmtewisselaars
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 28.25005 - Vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 33.110 - Reparatie van producten van metaal
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 33.11001 - Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 33.140 - Reparatie van elektrische apparatuur
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 33.200 - Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 33.20011 - Installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 41.101 - Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 41.10101 - Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 41.10102 - Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 41.102 - Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 41.10201 - Projectontwikkeling voor kantoorbouw
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 41.10211 - Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 41.10212 - Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 41.20102 - Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 41.20112 - Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 41.20121 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 41.20122 - Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 41.202 - Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 41.203 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 41.20301 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz.
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 41.20302 - Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 42.219 - Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 42.21911 - Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 42.220 - Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 42.22001 - Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 42.22002 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 42.91101 - Uitvoeren van baggerwerken
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 42.91102 - Ruimen van waterlopen, sloten, enz.
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 42.990 - Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 42.99001 - Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.110 - Slopen
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.11001 - Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.12002 - Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.13001 - Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.13002 - Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.211 - Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.21101 - Installatie van elektrische bedrading en toebehoren
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.21103 - Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.212 - Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.21201 - Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.221 - Loodgieterswerk
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.22101 - Install. in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire app., gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssyst., waterleidingen, brandblusinstall., enz.
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.222 - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.22201 - Install. in gebouwen e.a. bouww. van : verwa.syst. op elektric., gas of stookolieapp., verwa.sketels, app. en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enz.
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.22202 - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.22211 - Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.299 - Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.29902 - Installatie van lichtreclames en uithangborden
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.29911 - Installatie van liften en roltrappen
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.310 - Stukadoorswerk
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.31001 - Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.320 - Schrijnwerk
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.32001 - Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.32002 - Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.32003 - Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.32004 - Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.32005 - Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.32011 - Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.32012 - Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in metaal
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.32013 - Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.32014 - Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.32015 - Montage van serres, veranda's enz. in metaal
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.32016 - Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.32021 - Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz.van glas
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.32031 - Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.331 - Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.33101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouww. van : vloer-of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enz.
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.332 - Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.33201 - Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking, wandbekleding van hout
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.333 - Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.33301 - Plaatsen van behang
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.341 - Schilderen van gebouwen
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.34101 - Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.342 - Schilderen van civieltechnische werken
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.34201 - Schilderen van metalen constructies
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.343 - Glaszetten
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.34301 - Aanbrengen van glas, spiegels, enz.
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.910 - Dakwerkzaamheden
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.91001 - Bouw van daken
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.91002 - Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.91003 - Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.991 - Waterdichtingswerken van muren
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.99101 - Waterdicht maken van daken en dakterrassen
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.99111 - Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.993 - Bouw van sierschouwen en open haarden
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.99301 - Bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.99401 - Uitvoeren van metselwerk
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.995 - Restaureren van bouwwerken
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.99601 - Chapewerken
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.999 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.99902 - Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.99903 - Bouwen van schoorstenen en industriële ovens
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.99907 - Bouwen van koelkamers, kluizen, enz.
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 43.99931 - Installatie van particuliere zwembaden
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 46.19001 - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 49.41003 - Vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 71.11103 - Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 71.11104 - Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 71.12101 - Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 71.12103 - Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen van pollutie, akoestiek, enz.
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 71.12104 - Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw en het verkeer
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 73.11002 - Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 74.104 - Activiteiten van interieurdecorateurs
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 95.110 - Reparatie van computers en randapparatuur
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 95.11001 - Onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 95.11002 - Onderhoud en de reparatie van rekenmachines en overige kantoormachines
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 95.120 - Reparatie van communicatieapparatuur
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 95.210 - Reparatie van consumentenelektronica
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 95.21001 - Reparatie van audio- en videoapparatuur
Sinds 25 mei 2012
Nevenactiviteit: 95.220 - Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin
Sinds 25 mei 2012
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.