shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0848.412.775
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.212.275.634
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:20 augustus 2012
Naam van de vestigingseenheid: Didier Stevens Labs
Naam in het Nederlands, sinds 20 augustus 2012
Adres van de vestigingseenheid:
Koekelberglaan   67
1082   Sint-Agatha-Berchem
Sinds 20 augustus 2012
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 62.020 - Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 16.230 - Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 16.291 - Vervaardiging van andere artikelen van hout
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 25.999 - Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 26.110 - Vervaardiging van elektronische onderdelen
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 26.120 - Vervaardiging van elektronische printplaten
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 26.200 - Vervaardiging van computers en randapparatuur
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 26.300 - Vervaardiging van communicatieapparatuur
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 26.400 - Vervaardiging van consumentenelektronica
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 26.510 - Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 28.299 - Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g.
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 28.990 - Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 33.140 - Reparatie van elektrische apparatuur
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 43.211 - Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 46.180 - Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 46.190 - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 47.910 - Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 58.190 - Overige uitgeverijen
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 58.290 - Overige uitgeverijen van software
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 59.113 - Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 59.120 - Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 59.130 - Distributie van films en video- en televisieprogramma's
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 62.030 - Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 62.090 - Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 63.110 - Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 63.120 - Webportalen
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 64.200 - Holdings
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 66.120 - Effecten- en goederenhandel
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 68.100 - Handel in eigen onroerend goed
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 68.201 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 68.203 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 70.210 - Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 70.220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 71.209 - Overige technische testen en toetsen
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 74.909 - Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 77.299 - Verhuur en lease van andere consumentenartikelen, n.e.g.
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 77.399 - Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 77.400 - Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 80.200 - Diensten in verband met beveiligingssystemen
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 82.110 - Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 82.300 - Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 85.599 - Overige vormen van onderwijs
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 85.609 - Overige onderwijsondersteunende dienstverlening
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 90.023 - Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 95.110 - Reparatie van computers en randapparatuur
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 95.120 - Reparatie van communicatieapparatuur
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 95.210 - Reparatie van consumentenelektronica
Sinds 20 augustus 2012
Nevenactiviteit: 96.099 - Overige persoonlijke diensten
Sinds 20 augustus 2012
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.