shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0848.783.355
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.273.763.043
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:1 april 2018
Naam van de vestigingseenheid: Mouchon Remy
Naam in het Frans, sinds 1 april 2018
Adres van de vestigingseenheid:
Rue Gilet-Ville(LV)   49  bus A
5170   Profondeville
Sinds 1 april 2018
Doorgehaald adres sinds 23 oktober 2020(1)
Telefoonnummer:
0484/45 95 05 Sinds 1 april 2018(2)
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
remy.mouchon.jardin@gmail.comSinds 1 april 2018(2)
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(3)

Hoofdactiviteit: 42.212 - Bouw van rioleringen
Sinds 1 april 2018
Hoofdactiviteit: 42.21911 - Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
Sinds 1 april 2018
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 1 april 2018
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 1 april 2018
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 1 april 2018
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 1 april 2018
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 1 april 2018
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 1 april 2018
 
 

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.