shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0849.546.685
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.213.947.103
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:12 oktober 2012
Naam van de vestigingseenheid: WASE BOUWFIRMA
Naam in het Nederlands, sinds 12 oktober 2012
Adres van de vestigingseenheid:
Kerkstraat(SGW)   80 Stratenplan
9170   Sint-Gillis-Waas
Sinds 12 oktober 2012
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 16.230 - Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Sinds 12 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 25.11001 - Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
Sinds 12 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 25.11002 - Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enz.)
Sinds 12 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 12 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Sinds 12 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 41.20121 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
Sinds 12 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 12 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 42.11002 - Bouw van start- en landingsbanen
Sinds 12 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 42.11003 - Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
Sinds 12 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 42.12001 - Bouw van spoorwegen : aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en herstellingswerken
Sinds 12 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 42.212 - Bouw van rioleringen
Sinds 12 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 42.99001 - Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
Sinds 12 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 43.110 - Slopen
Sinds 12 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 12 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 12 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 43.13002 - Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Sinds 12 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 12 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 12 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 12 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 12 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 12 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 12 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 12 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 12 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 43.99401 - Uitvoeren van metselwerk
Sinds 12 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 12 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 12 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 12 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 12 oktober 2012
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.