shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0859.265.293
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.126.157.054
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:13 augustus 2001
Naam van de vestigingseenheid: Jos Ballet
Naam in het Nederlands, sinds 1 maart 2013
Adres van de vestigingseenheid:
Paenhuisstraat   25 Stratenplan
3500   Hasselt
Sinds 1 maart 2013
Telefoonnummer:
0474/956713 Sinds 1 maart 2013 (1)
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(2)

Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 1 februari 2013
Hoofdactiviteit: 41.20102 - Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 1 februari 2013
Hoofdactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Sinds 1 februari 2013
Hoofdactiviteit: 41.20112 - Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 1 februari 2013
Hoofdactiviteit: 41.20121 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
Sinds 1 februari 2013
Hoofdactiviteit: 41.20122 - Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
Sinds 1 februari 2013
Hoofdactiviteit: 41.203 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 februari 2013
Hoofdactiviteit: 41.20301 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz.
Sinds 1 maart 2013
Hoofdactiviteit: 41.20302 - Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
Sinds 1 maart 2013
Hoofdactiviteit: 43.999 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 maart 2013
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 1 maart 2013
Hoofdactiviteit: 43.99902 - Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
Sinds 1 maart 2013
Hoofdactiviteit: 43.99903 - Bouwen van schoorstenen en industriële ovens
Sinds 1 maart 2013
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 1 maart 2013
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 1 maart 2013
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 1 maart 2013
Hoofdactiviteit: 43.99907 - Bouwen van koelkamers, kluizen, enz.
Sinds 1 maart 2013
Hoofdactiviteit: 43.99911 - Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
Sinds 1 maart 2013
Hoofdactiviteit: 43.99921 - Uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water
Sinds 1 maart 2013
Hoofdactiviteit: 43.99931 - Installatie van particuliere zwembaden
Sinds 1 maart 2013
Hulpactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 maart 2013
 
 

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.