shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0885.707.889
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.157.978.992
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:3 januari 2007
Naam van de vestigingseenheid: Camus Bouw
Naam in het Nederlands, sinds 1 april 2016
Adres van de vestigingseenheid:
Trapstraat   2 Stratenplan
2060   Antwerpen
Sinds 1 april 2016
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 16.230 - Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Sinds 30 april 2013
Hoofdactiviteit: 22.23001 - Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloeziën, plinten, staaflijsten, enz., uit kunststof
Sinds 30 april 2013
Hoofdactiviteit: 25.110 - Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 30 april 2013
Hoofdactiviteit: 25.11001 - Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
Sinds 30 april 2013
Hoofdactiviteit: 25.11002 - Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enz.)
Sinds 30 april 2013
Hoofdactiviteit: 25.11003 - Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
Sinds 30 april 2013
Hoofdactiviteit: 42.91101 - Uitvoeren van baggerwerken
Sinds 30 april 2013
Hoofdactiviteit: 42.99001 - Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
Sinds 30 april 2013
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 30 april 2013
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 30 april 2013
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 30 april 2013
Hoofdactiviteit: 43.13002 - Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Sinds 30 april 2013
Hoofdactiviteit: 43.211 - Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 30 april 2013
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 30 april 2013
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 30 april 2013
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 30 april 2013
Hoofdactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
Sinds 30 april 2013
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 30 april 2013
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 30 april 2013
Hoofdactiviteit: 43.34202 - Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
Sinds 30 april 2013
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 30 april 2013
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 30 april 2013
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 30 april 2013
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 30 april 2013
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 30 april 2013
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 30 april 2013
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 30 april 2013
Hoofdactiviteit: 81.22001 - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Sinds 30 april 2013
Hoofdactiviteit: 81.290 - Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 30 april 2013
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 30 april 2013
Nevenactiviteit: 33.20011 - Installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 42.22001 - Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 42.22002 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 43.21101 - Installatie van elektrische bedrading en toebehoren
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 43.21103 - Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 43.222 - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 43.22211 - Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.