shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0888.349.655
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.169.791.713
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:29 maart 2007
Naam van de vestigingseenheid: HMP & Co
Naam in het Nederlands, sinds 29 maart 2007
Adres van de vestigingseenheid:
Koloniestraat   42 Stratenplan
2930   Brasschaat
Sinds 29 maart 2007
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 01.61008 - Exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 41.10101 - Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 41.10102 - Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 42.212 - Bouw van rioleringen
Sinds 18 oktober 2010
Nevenactiviteit: 43.110 - Slopen
Sinds 18 oktober 2010
Nevenactiviteit: 43.11001 - Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 18 oktober 2010
Nevenactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 22 april 2008
Nevenactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 43.99902 - Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.