shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0890.082.292
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.164.155.815
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:14 juni 2007
Naam van de vestigingseenheid: Brussels Airport Company
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 1 juli 2013
Adres van de vestigingseenheid:
Luchthaven Brussel Nationaal   P27 Stratenplan
1930   Zaventem
Extra adresinfo: Satelliet Gebouw
Sinds 16 september 2013
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 51.100 - Personenvervoer door de lucht
Sinds 5 juli 2013
Hoofdactiviteit: 51.210 - Goederenvervoer door de lucht
Sinds 5 juli 2013
Hoofdactiviteit: 52.230 - Diensten in verband met de luchtvaart
Sinds 5 juli 2013
Hoofdactiviteit: 68.100 - Handel in eigen onroerend goed
Sinds 11 augustus 2017
Hoofdactiviteit: 68.10001 - Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond
Sinds 11 augustus 2017
Hoofdactiviteit: 68.10002 - Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
Sinds 11 augustus 2017
Hoofdactiviteit: 68.201 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 11 augustus 2017
Hoofdactiviteit: 68.20101 - Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
Sinds 11 augustus 2017
Hoofdactiviteit: 68.20102 - Verhuur van appartementen in hotels
Sinds 11 augustus 2017
Hoofdactiviteit: 68.20103 - Exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing
Sinds 11 augustus 2017
Hoofdactiviteit: 68.203 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 11 augustus 2017
Hoofdactiviteit: 68.20301 - Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enz.
Sinds 11 augustus 2017
Hoofdactiviteit: 68.20302 - Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's
Sinds 11 augustus 2017
Hoofdactiviteit: 68.20303 - Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten)
Sinds 11 augustus 2017
Hoofdactiviteit: 68.204 - Verhuur en exploitatie van terreinen
Sinds 11 augustus 2017
Hoofdactiviteit: 68.20401 - Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden
Sinds 11 augustus 2017
Hoofdactiviteit: 68.312 - Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 11 augustus 2017
Hoofdactiviteit: 68.31201 - Schatten en evalueren van onroerend goed
Sinds 11 augustus 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 52.230 - Diensten in verband met de luchtvaart
Sinds 1 juli 2013
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.