shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0893.200.942
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.166.975.149
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:31 oktober 2007
Naam van de vestigingseenheid: ATELIER 70
Naam in het Nederlands, sinds 31 oktober 2007
Adres van de vestigingseenheid:
Kerkstraat   70 Stratenplan
2060   Antwerpen
Sinds 31 oktober 2007
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 41.20102 - Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 41.20112 - Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 41.20121 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 41.20122 - Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 41.202 - Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 41.203 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 41.20301 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz.
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 41.20302 - Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 42.110 - Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 42.11002 - Bouw van start- en landingsbanen
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 42.11003 - Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 42.120 - Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 42.12001 - Bouw van spoorwegen : aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en herstellingswerken
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 42.130 - Bouw van bruggen en tunnels
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 42.13001 - Bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enz.
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 42.13002 - Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 42.211 - Bouw van water- en gasdistributienetten
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 42.212 - Bouw van rioleringen
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 42.219 - Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 42.21911 - Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 42.21912 - Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz.
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 42.220 - Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 42.22001 - Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 42.22002 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 42.990 - Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 42.99001 - Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 42.99011 - Grondverkavelingen
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 42.99012 - Ruilverkavelingen
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 42.99013 - Aanleg van begraafplaatsen
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.110 - Slopen
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.11001 - Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.12002 - Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.13001 - Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.13002 - Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.299 - Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.993 - Bouw van sierschouwen en open haarden
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.99301 - Bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.99401 - Uitvoeren van metselwerk
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.995 - Restaureren van bouwwerken
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.99902 - Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.99903 - Bouwen van schoorstenen en industriële ovens
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.99911 - Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.99921 - Uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water
Sinds 1 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 70.22001 - Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 1 augustus 2012
Nevenactiviteit: 52.210 - Diensten in verband met vervoer te land
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 52.220 - Diensten in verband met vervoer over water
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 52.230 - Diensten in verband met de luchtvaart
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 62.02001 - Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 63.110 - Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 63.11001 - Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant : - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 63.11002 - Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 64.20011 - Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 68.10002 - Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 68.203 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 68.204 - Verhuur en exploitatie van terreinen
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 78.100 - Arbeidsbemiddeling
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 78.10001 - Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel t.b.v. latere werkgever of werkzoeker : formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken van referenties
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 78.10002 - Zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters)
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 78.10003 - Plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten gevolge van een reorganisatie (outplacement)
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 82.110 - Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 82.190 - Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 13 augustus 2012
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.